Çöğür nedir, Çöğür ne demek

Çöğür; bitki bilimi, müzik alanlarında kullanılan bir terimdir.

"Çöğür" ile ilgili cümle

  • "Çöğür şairleri."
  • "Dut çöğürü."

Yerel Türkçe anlamı:

Bir çeşit saz, tambur.

Eski bir çeşit nefesli saz.

Buğday ve mısır anızı.

Bir çeşit diken.

Diken

Dikenli ağaç.

Kazma.

Fidan.

Diken, çalı dikeni

Ahlat ağacı.

Bir çeşit ot

Biyoloji'deki anlamı:

[Bakınız: çorduk]

Diğer sözlük anlamları:

Ağaç dikeni, çalı

Bir çeşit telli halk sazı

Çöğür hakkında bilgiler

Çöğür, bir çalgı türü. Günümüzde "kısa sap" olarak anılan, 36 ilâ 42 tekne ölçüleri arasında değişen ve yukarıdan aşağıya la-sol-re düzeni ile çalınan bağlamanın, bağlama ailesi içindeki adı.

Çöğürün tanımı ile ilgili süregelen tartışmalar vardır. Bir tanıma göre çöğür, bağlama ailesinin en kıdemli çalgılarından sayılır. Divan sazı'na yakın büyüklükte, 9 ya da 6 tellidir. Çöğürle seslendirilen dinsel eserler, âyin havaları, semai, nefes gibi tasavvuf müziği eserleri, etkileyici bir hava yaratır. Bir diğer yaklaşıma göre ise, çöğür belli bir sazın adı değildir. Türkiye'nin çeşitli yerlerinde, çeşitli sazlara çöğür denildiği öne sürülmektedir. Güneyde (Adana, Mersin, Kahramanmaraş, Urfa, Diyarbakır) bozuk’a, on iki telli aşık sazlarına çöğür denilmektedir.Daha çok alevi türkülerinde ve deyişlerinde kullanılır.

 

Çöğür anlamı, kısaca tanımı:

Çöğürcü : Çöğür (I) çalan kimse.

Gövdeli : İri yapılı.

Halk : Belli bir bölgede veya çevrede yaşayanların bütünü, ahali. Bir ülkedeki yurttaşların bütünü, kamu. Aynı soydan gelen, ayrı ülkelerin uyruğu olarak yaşayan insan topluluğu. Aynı ülkede yaşayan, aynı kültür özelliklerine sahip olan, aynı uyruktaki insan topluluğu, folk. Bir ülke içerisinde yaşayan değişik soylardan insan topluluklarının her biri. Yaratma.

Maydanozgiller : Ayrı çanak yapraklı iki çeneklilerden, çiçekleri şemsiye biçiminde olan, anason, kereviz, maydanoz, kimyon vb. bitkileri içine alan bir familya.

Dikenli : Dikeni olan bitkilerin bulunduğu (yer). Dikenli olan. Zor, çetin, sıkıntı veya üzüntü veren.

Yaban : Aile ocağından uzak olan yer. Vahşi olan, evcil olmayan canlı. Kendi kendine yetişen bitki. Yabancı, el, yerli halktan olmayan kimse. Issız. İnsan yaşamayan ıssız yer.

Bitki : Bulunduğu yere kök vb. organlarıyla tutunan, çoğunlukla fotosentez sonucu yaşam için gerekli bileşenleri oluşturan, birçoğu spor veya tohum aracılığıyla döl vererek çoğalan bir veya çok yıllık, otsu, odunsu canlıların genel adı, nebat.

Tohum : Bitkilerde döllenme sonunda yumurtacıktan oluşan ve yeni bir bitki oluşmasını sağlayan tane. Spermatozoit. Ortaya bir sonuç çıkaran, bir sonucun oluşmasına sebep olan şey. Soy sop, döl, nesil, sülale.

 

Çalgı : Müzik aleti, çalgı aleti, enstrüman. Çalgı çalma, müzik. Müzik topluluğu.

Yetişmiş : Gereken niteliğe veya olgunluğa erişmiş.

Küçük : Değersiz, önemsiz. Kısık, parlak olmayan (ses). Niceliği az olan. Küçük abdest. Geri aşamada. Makam, rütbe, derece bakımından daha aşağı olan kimse. Boyutları, benzerlerininkinden daha ufak olan, mikro, büyük karşıtı. Yaşı daha az olan. Niteliği aşağı olan, bayağı.

Fidan : Başka bir yere dikilmek için bulunduğu yerden çıkarılan taze ağaç, dikme. Yeni yetişen ağaç veya ağaççık.

Çöğürdük : Dikenli, güzel kokulu, turşu yapmakta kullanılan bir çeşit ot.

Çöğürler : Kütahya ilinde, merkez ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir yer. Manisa ili, Demirci ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim bölgesi.

Çöğürlü : Ağrı ili, Taşlıçay belediyesi, merkez bucağına bağlı bir bölge. Hatay kenti, Samandağ ilçesi, merkez bucağına bağlı bir bölge. Konya ilinde, Tuzlukçu belediyesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim yeri. Muş şehrinde, merkez ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yer. Uşak şehri, Banaz belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim yeri.

Çöğürlük : Aydın şehri, Çine ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim yeri. Tunceli ilinde, Ovacık ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir bölge.

Çöğürmek : Korkutmak, titretmek.

Çöğürte : Su yolu.

Çöğürtlen : Pınar veya damdan su akıtan ağaç veya teneke oluk.

Çöğürtmeç : Kuvvetlendirmek için tepesi kesilmiş ağaç.

Diğer dillerde Çöğür anlamı nedir?

Almanca'da Çöğür : n. Distel, Sämling

Rusça'da Çöğür : n. чертополох (M)