Çörek nedir, Çörek ne demek

 • Az yağlı, bazen şekerli ve yumurtalı, gevrekçe bir hamur işi
 • Kurs.

"Çörek" ile ilgili cümle örnekleri

 • "Kahve ile çörek yiyerek çok iştahlı bir kahvaltı yapmıştır." - S. Birsel

Çörek hakkında bilgiler

Çörek, az yağlı, yumurtalı, bazı çeşitleri şekerli bazıları ise tuzlu, gevrekçe bir hamur işi türü. En bilinen örnekleri ay ve paskalya çörekleridir.

Çörek, Eski Türkçe kökenlidir ve "yuvarlak ekmek" anlamına gelir.

Bu ad Osmanlı coğrafyası ve komşularında da küçük farklılıklar taşıyan şekillerde kullanılır: Tsoureki (Yunanca τσουρέκι), choreg (Ermenice չորեկ), çörək (Azerice gibi.

Çörek ile ilgili Cümleler

 • Çörekler hazır mı?
 • Bir tatlı çörek yiyorum.
 • Çörekleri almak için kimin sırası?
 • Bir düzine çörek almak istiyorum.
 • Bir tatlı çörek ye.
 • Bir şekerli çörek istiyorum.
 • Sen hayatında hiç sacda pişmiş çörek yedin mi?
 • Hayatında hiç sacda pişmiş çörek yedin mi?
 • Bir tatlı çörek alalım.

Çörek anlamı, tanımı:

Yağlı : Besili, semiz. Yağla yapılmış. Üzerinde veya içinde yağı olan. Yağı çok olan. Yağdan kirlenmiş veya lekelenmiş olan. Bol ve kolay kazanç sağlayan.

Şekerli : İçinde şeker bulunan. Lezzetli, tatlı.

Yumurta : Bir dişinin vücudunda oluşan, yumurtlama ve döllenmeden sonra aynı türden bir canlı oluşturan hücre. Kanatlı hayvanların çoğalmasını sağlayan kabuklu bir besin maddesi. Çorap onarmakta kullanılan, yumurta biçiminde, genellikle tahta veya mermerden kalıp. Tavuk yumurtası. Er bezi.

 

Gevrek : Kolayca kırılıp ufalanan. Şen, neşeli (gülüş). Ağzın içinde kolayca parçalanıp dağılacak biçimde hazırlanmış bir çörek türü.

Hamur : Öz, asıl, maya. İyi pişmemiş (ekmek ve hamur işleri). Kâğıtta tür, nitelik. Unun su veya başka sıvılarla yoğrulmuş durumu. Ağrı iline bağlı ilçelerden biri.

Çörek mantarı : Ormanlık alanlarda yetişen bir tür mantar.

Çörek otu : Bu bitkinin hamur işlerine lezzet ve koku vermek için ekilen, susam iriliğindeki siyah tohumu, çöreotu. Düğün çiçeğigillerden, çiçekleri sapının ucunda bulunan otsu bir bitki, karacaot, çöreotu (Nigella damascena).

Ay çöreği : İçine tarçın, ceviz konularak ay biçiminde yapılmış çörek, kruvasan.

Kandil çöreği : Kandil günlerinde yapılıp satılan çörek.

Kül çöreği : Külde pişirilen çörek.

Paskalya çöreği : Paskalyada yapılmış olan bir tür tatlı çörek.

Tandır çöreği : Tandırda pişirilen çörek.

Çörekçi : Çörek yapan veya satan kimse.

Çöreklenmek : Bir duyguyu güçlü ve sürekli olarak duymak. Bir yerde, orada yaşayanları rahatsız etme pahasına sürekli kalmak, yerleşmek. Çökmek, çömelmek. Yılan halka durumunda kıvrılıp toplanmak. Rahat bir biçimde yayılıp oturmak.

Çöreklik : Çörek yapmaya elverişli olan, çörek için ayrılmış olan.

Açın kursağına çörek dayanmaz : "yoksulluk içinde bulunan kimsenin bir eksiği giderilse başka bir eksiği kendini gösterir" anlamında kullanılan bir söz.

 

Çağrılmayan yere çörekçiyle börekçi gider : "çağrılmadığın yere sakın gitme" anlamında kullanılan bir söz.

Kurs : Resmî ve özel kuruluşlarca ilgililere belirli bir konuda bilgi, beceri ve davranış kazandırmak amacıyla düzenlenen derslere dayanan ve belli bir süresi olan eğitim etkinliği. Ağırşak. Bir gök cisminin teker biçimde görülen yüzü, çörek.

Tuzlu : Yapılışında tuz bulunan, tuzu çok olan. Çok pahalı. Tuzu olan.

Bilinen : Değeri belli olan (nicelik), bilindik, malum.

Örnek : Durum ve niteliği benimsenmeye değer kimse veya şey, model, paradigma. Bir düşünceyi, kuralı, gözlemi veya savı desteklemek ve açıklamak amacıyla ileri sürülen söz, yapılmış olan davranış, misal. En iyi biçimde olan. Bir şeyin benzeri, tıpkısı, kopyası, misil. Benzeri yapılacak olan, benzetilmek istenen şey, model. İncelemek veya denemek üzere insan ve hayvan vücudunun, bitkinin veya nesnenin herhangi bir yerinden alınan doku parçası, numune.

Paskalya : Hz. İsa'nın dirilişini anmak için Hristiyanlarca kutlanan bayram.

Türkçe : Genel Türk dili. Türkiye Türkçesi.

Köken : Kavun, karpuz, kabak vb. bitkilerin toprak üstünde yayılan dalları. Bir şeyin çıktığı, dayandığı temel, biçim, neden veya yer, menşe. Tulumbacı hortumlarının uç kısmındaki sarı maden sap. Bir malın üretildiği veya yapıldığı, alındığı, getirildiği yer, menşe, orijin. Soy, asıl.

Diğer dillerde Çörek anlamı nedir?

İngilizce'de Çörek ne demek? : n. tea bread, cookie, cake, biscuit, tea cake, bun, scone, muffin, tuck

Fransızca'da Çörek : gâteau [le]

Almanca'da Çörek : n. Gebäck

Rusça'da Çörek : n. лепешка (F)