Çıkış noktası nedir, Çıkış noktası ne demek

  • Bir şeye başlanılan yer

"Çıkış noktası" ile ilgili cümleler

  • "Çıkış noktanız hatalı."

İngilizce'de Çıkış noktası ne demek? Çıkış noktası ingilizcesi nedir?:

outlet

Çıkış noktası anlamı, kısaca tanımı:

Çıkış : Yokuş. Mezuniyet, okul bitirme. Çıktı. Beklenilmeyen bir sırada yapılmış olan sert konuşma. Bir yerden çıkmak için kullanılan nokta. Uçağın bir havaalanından başka bir havaalanına gitme süreci, sorti. Kuşatılmış bir bölgedeki birliklerin yaptığı saldırı. Çıkış belgesi. Çıkma işi. Güreşte cazgırın alana çıkardığı pehlivanların izleyicilere doğru yürüyerek çalım yapmaya başlaması. Verilen bir işaretle yarışa başlama, depar.

Nokta : Hiçbir boyutu olmayan işaret. Sınır, derece, radde. Nöbetçi, gözcü, bekçi. Orta nokta. Cümlenin bittiğini anlatmak için sonuna konulan, küçük benek biçimindeki noktalama işareti (.). Nöbetçi bulunan yer. Konu, konu ile ilgili önemli bölüm. Bazı harflerin üzerine konulan ufak işaret. Çok küçük boyutlarda işaret, benek. Yer.

Bir : Bir kez. Değer, önem bakımlarından birbirinden farksız, birbirine eşit, birbirine benzer. Aynı, benzer. Beraber. Sayıların ilki. Herhangi bir varlığı belirsiz olarak gösteren (sayı). Bu sayı kadar olan. Ortaklaşa olan, birleşik, müşterek. Bu sayıyı gösteren 1 ve I rakamlarının adı. Eş, aynı, bir boyda. Sadece. Tek. Ancak, yalnız.

 

Yer : Bir şeyin, bir kimsenin kapladığı veya kaplayabileceği boşluk, mahal, mekân. Ekime elverişli toprak parçası, arazi. Ülke. Önem. Durum, konum, vaziyet. Bulunulan, yaşanılan, oturulan bölge. Otel, motel vb.nde kalınacak oda. İz. Yerküre. Gezinilen, ayakla basılan taban. Bir olayın geçtiği veya geçeceği bölüm, alan, mahal. Görev, makam. Durum, konum. Üzerine yapı kurulmaya elverişli arazi, arsa.

Diğer dillerde Çıkış noktası anlamı nedir?

Almanca'da Çıkış noktası : n. Urquell