Çıksavuz gerek nedir, Çıksavuz gerek ne demek

Teknik terim anlamı:

Çıkacağız, çıkmalıyız.

Çıksavuz gerek tanımı, anlamı

Gere : Meyve dallarını eğmek ya da davarları yakalamak için kullanılan ucu çengelli uzun sırık. Geniş. Ağız kavgası, çekişme

Gerek : İcap. Gerçekleşmesi zorunlu olarak beklenen, lazım.

Çıkmalı : Çıkma durumunda olan.

Çıkma : Çıkmak işi. Hamamdan çıkarken kullanılan havlu ve kurulanma takımı, çıkacak. Çıkmış. Desteklemek amacıyla verilen para. Bir yazı sayfasının kenarına metinle ilgili olarak yazılan ek, çıkıntı, derkenar. Eski, kullanılmış. Bir yapının üst katlarından dışarıya doğru uzanmış bölüm, balkon.

Çıka : Kız çocuğu. Yaramaz çocuk.

Diğer dillerde Çıkrıkçın ördeği anlamı nedir?

İngilizce'de Çıkrıkçın ördeği ne demek ? : garganey