Çağrı cihazı nedir, Çağrı cihazı ne demek

  • Telefon sistemi ve ağı düzeninde belli bir numara verilerek taşıyanına kolayca ulaşılmasını veya ona haber bırakılmasını sağlayan alet, çağrı

Çağrı cihazı anlamı, kısaca tanımı:

Çağrı : Çağrı cihazı. Birinin bir yere gelmesini isteme, davet.

Cihaz : Aygıt, alet, takım. Çeyiz.

Telefon : Birbirinden uzakta bulunan kişilerin konuşmasını sağlayan aygıt. Konuşmaları ileten ve yansıtan düzenek.

Sistem : Yol, yöntem. Bir aracı oluşturan düzen, düzenek, tertibat. Model, tip. Bir sonuç elde etmeye yarayan yöntemler düzeni. Dizge. Düzen.

Düzen : Belli yöntem, ilke veya yasalara göre kurulmuş olan durum, uyum, nizam, sistem. Bir devletin belli başlı ilkeleri bakımından yönetimde tuttuğu yol, yönetim biçimi, rejim. Dolap, hile. Alet edevat takımı. Soyut ve somut nesnelerin bir sıraya, bir hedefe, bir amaca göre sıralanması, konsept. Toplumsal bir yapı içinde ögelerin bütüne, bütünün ögelere ve ögelerin birbirlerine göre ilişkileri. Yerleştirme, tertip. Bez dokuma tezgâhı. Bir kimseye, bir kuruluşa karşı toplu olarak alınan gizli karar, dolap, komplo. Topluca ve gizlice yürütülen herhangi bir plan, dolap, komplo. Müzik aletlerinde ses ayarı, akort.

Numara : Öğrenciye verilen not. Bir şeyin bir dizi içindeki yerini gösteren sayı, rakam. Benzer şeyleri ayırt etmek için her birinin üzerine işaret olarak yazılan sayı. Eğlendirici oyunlardan her biri. Okullarda öğrencileri birbirinden ayırt etmek için her birine verilen sayı. Ölçü. Hile, düzen, dalavere, yalan.

 

Kola : Kolalama. Kolagillerden, Afrika'nın sıcak bölgelerinde yetişen ve kola cevizi adıyla anılan, çekirdekleri kahveden daha uyarıcı olan bazı içeceklerde ve hekimlikte kullanılan bir bitki (Cola acuminata). Bu bitkinin yaprağından çıkarılan kokulu bir maddeyle kokulandırılan ve içine şeker, karbonat katılarak yapılmış olan içecek. Kâğıt veya bez yapıştırmakta kullanılan kaynatılmış nişasta bulamacı. Gömlek, örtü vb. şeyleri kolalamakta kullanılan özel nişasta.

Haber : İletişim veya yayın organlarıyla verilen bilgi. Yüklem. Bir olay, bir olgu üzerine edinilen bilgi, salık. Bilgi.

Bırakılma : Bırakılmak işi.

Çağrı cihazı ile ilgili Cümleler

  • Bu senin çağrı cihazın mı?
  • Ali Jackson'un çağrı cihazını arar mısın?

Diğer dillerde Çağrı cihazı anlamı nedir?

İngilizce'de Çağrı cihazı ne demek? : n. beeper, pager, bleep