Çalışma hayatı nedir, Çalışma hayatı ne demek

  • Düşünsel veya bedensel gücün emekçi tarafından bir mal veya hizmet üretmek için kullanıldığı süreç

Çalışma hayatı kısaca anlamı, tanımı:

Çalışma : Bir yapı elemanının yük altında biçim değiştirmesi, az veya çok zorlanması. Bilimsel ve sanatsal amaçlı ürün. Bünyesindeki suyun azalması veya çoğalması sonucu ağacın biçim ve boyutlarının değişmesi. Çalışmak işi, emek, say.

Çalış : Çalma işi.

Hayat : Bir kimsenin tarihsel biyografisi, hayat öyküsü, hayat hikâyesi. Yazgı. Avlu. Yaşam. Yaşamayı sağlayan şartların bütünü. Genellikle köy ve kasaba evlerinde, üstü kapalı, bir veya birkaç yanı açık sofa. Sundurma. Meslek. Canlılığı gösteren hareket, kaynaşma. Canlı, sağ olma durumu. Geçim şartlarının bütünü. Hayat biçimi, içinde yaşanılan şartların bütünü, yaşantı. Balkon.

Düşünsel : Düşünce ile ilgili, düşünce sonucu ortaya çıkan, düşünceye dayanan, fikrî.

Bedensel : Bedenle ilgili, bedenî.

Emekçi : Geçimini yaptığı işlerle sağlayan kimse. Geçimini, emeğini sermayeciye satarak sağlayan kimse, proleter.

Taraf : İstekleri, düşünceleri karşıt olan iki kişiden veya iki topluluktan her biri. Bir şeyin belli bölümü, kısmı. Yön, yan, doğrultu. Yöre, yer. Bir kişinin soyundan gelenlerin hepsi. Ön, arka, sağ, sol, üst, alt vb. yanların her biri.

 

Hizmet : Bakım, özen, ihtimam. Birinin işini görme veya birine yarayan bir işi yapma. Görev, iş.

Üretmek : Oluşturmak, yaratmak, meydana getirmek. Aynı türden canlıları çoğaltmak. Ekonomik bir etkinlik sonucu ürün elde etmek.

Süreç : Aralarında birlik olan veya belli bir düzen veya zaman içinde tekrarlanan, ilerleyen, gelişen olay ve hareketler dizisi, vetire, proses.