Çarpma işareti nedir, Çarpma işareti ne demek

Çarpma işareti; bir matematik terimidir.

  • Çarpma işlemini gösteren "x veya . " işareti

Çarpma işareti hakkında bilgiler

Çarpma işareti, × simgesi ile gösterilen işaret. Bu simge küçük x harfi ile benzerlik taşımaktadır fakat daha simetriktir ve kullanımı farklıdır. Andreas Çarmıhı olarak da bilinir.

Çarpma için kullanılan × simgesi 1631'de William Oughtred tarafından bulundu.

Çarpma işareti tanımı, anlamı:

Çarpma : Kuyu çengeli biçiminde beş kollu büyük olta iğnesi. Alaturka müzikte temel notaların arasına sıkıştırılmış ve usulü bozmayan, tek perdelik küçük fazlalık. Çarpmak işi. Dört işlemden biri, çarpmak işlemi, darp.

İşaret : Belirti, gösterge, alamet. El, yüz hareketleriyle gösterme. Anlam yükletilen şey, anlamlı iz, im.

 
 

İşlem : Bir amaca ulaşmak için tutulan yol, prosedür. Sayıları karşı karşıya getirip belirli birtakım kurallara uygun olarak birbiri üzerine etkilendirme yöntemi. Ham veya ara malları ve maddeleri fiziksel, kimyasal değişikliklerle daha uygun, kullanılır duruma getirme, muamele. Nakit veya menkul değerleri kullanarak alım satım, takas, borçlanma vb. piyasa hareketi. Madde üzerinde her türlü değişim yapma işi, muamele. Bir işi sonuçlandırmak için yapılmış olan iş veya uygulamaların hepsi, muamele, muamelat.

Gösteren : Gösterilenle birleşerek göstergeyi oluşturan ses veya sesler bütünü.

Simge : Duyularla ifade edilemeyen bir şeyi belirten somut nesne veya işaret, alem, remiz, rumuz, timsal, sembol.

Gösteri : Bir şeyi tanıtmak amacıyla yapılmış olan sunum, demonstrasyon, demo. Sinema veya tiyatroda film, oyun gösterme işi. Bir istek veya karşı görüşün, halkın ilgisini çekecek biçimde topluca ve açıkça yapılması, nümayiş. İlgi, dikkat çekmek için bir topluluk önünde gösterilen beceri veya oyun. Birinin, bir topluluğun kendi duygusunu gösteren sözü veya davranışı, tezahürat. Genellikle şarkı, dans vb. eğlence türlerin yer aldığı eğlence, şov.

Küçük : Yaşı daha az olan. Değersiz, önemsiz. Kısık, parlak olmayan (ses). Makam, rütbe, derece bakımından daha aşağı olan kimse. Niteliği aşağı olan, bayağı. Niceliği az olan. Geri aşamada. Boyutları, benzerlerininkinden daha ufak olan, mikro, büyük karşıtı. Küçük abdest.

Harf : Dildeki bir sesi gösteren ve alfabeyi oluşturan işaretlerden her biri, kod.

Benzerlik : İki üçgende köşelerinin eşlenmesine göre karşılıklı açıların eş ve karşılıklı kenarların orantısından doğan durum. Benzer olma durumu.

Diğer dillerde Çarpma işareti anlamı nedir?

Almanca'da Çarpma işareti : n. Malzeichen