Çatak nedir, Çatak ne demek

Çatak; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de özel olarak kullanılır.

  • İki dağ yamacının kesişmesi ile oluşmuş dere yatağı
  • Yapışık, ikiz (meyve).
  • Kavgacı.
  • Van iline bağlı ilçelerden biri.

"Çatak" ile ilgili cümle

  • "Karakaçanı, Armutdere çataklarında bu Bozdayı tepelediydi." - M. Ş. Esendal

Çatak hakkında bilgiler

Çatak (Kürtçe: Şax), Van ili'nin bir ilçesidir.

İlçenin esas adı olan Şatak veya Şatakh 1960 yılına dek kullanılmış, daha sonra Türkçe anlam yüklenerek Çatak adı verilmiştir. Eski bir Ermeni yerleşimi olan yörenin adı en erken 870 yılı civarında yazılmış olan Ermenice vekayinamelerde geçer. 7. yüzyıl ortalarından itibaren bir müddet Arap egemenliği altında kalmış, 10. ve 11. yüzyılda Van'da bulunan Vaspuragan Ermeni krallığı/beyliği döneminde gelişerek çok sayıda kilise ve kale ile donatılmıştır. Herhangi bir tarihte Bizans egemenliğine girmemiştir.

Çeşitli Türk ve Moğol istilalarından çok etkilenmeyen bölge, 1350 yılı dolayında güçlenen Hakkari Beyliği’nin kontrolüne girmiştir. 1548 yılındaki Osmanlı-İran savaşından sonra teorik olarak Osmanlı Devleti’nin hakimiyeti altına girmiş ise de Osmanlı merkezi idari sistemi 19. yüzyıl ortalarına dek kurulamamış, dolayısıyla Osmanlı egemenliği daha çok kâğıt üzerinde kalmıştır.

 

İlçe merkezinin eski adı Tağ veya Tağı Hakkari olup, 1865 yılında kaza (ilçe) teşkilatı kurulduğunda merkez olarak seçilmiştir.

Çatak anlamı, kısaca tanımı:

İlçe : Yönetim bakımından yurt bölümlemesinde ilden sonra gelen bölüm, kaymakamlık, kaza.

Çatak bayrak : Yeniçerilerin yarısı sarı, yarısı kırmızı renkteki bayrağı.

Yamacı : Ayakkabı yamayan, onaran kimse, ayakkabı eskicisi.

Kesişme : Kesişmek işi.

Dere : Genellikle yazın kuruyan küçük akarsu. İki dağ arasındaki uzun çukur. Damlarda yağmur sularını toplayarak oluğa veren çinko veya kiremit yol.

Yapışık : Dokunan, değen. Bir yere yapışmış olan. Fizyolojik yönden birbirlerine bağlı olarak doğan. Sürekli bir arada bulunan.

İkiz : Birbirine tamamen benzeyen. Aynı çiçekten oluşmuş birbirine yapışık iki meyve. İkisi bir arada doğan (çocuk).

Kavgacı : Bir amaç uğruna çaba harcayan, mücadele veren kimse. Kavga etmeyi seven, kavga çıkaran kimse.

Esas : Bir şeyin özünü oluşturan ana öge, temel. Ana, temel olarak alınan, başlıca, asal, esasi. Bir iş veya sözde doğru biçim.

Van : Türkiye'nin Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan illerinden biri.

Bağlı : Bir kuruluşun yetkisi altında bulunan. Gerçekleşmesi bir şartı gerektiren, vabeste. Sınırlanmış, sınırlı. Halk inanışına göre, büyü etkisiyle cinsel güçten yoksun edilmiş (erkek). Kapatılmış olan, kapalı. Bir kimseye, bir düşünceye, bir hatıraya saygı, aşk vb. duygularla bağlanan, sadık, tutkun. Bir bağ ile tutturulmuş olan.

Biri : Bilinmeyen bir kimse. Bir tanesi.

Diğer dillerde Çatak anlamı nedir?

Almanca'da Çatak : n. Sattel, Joch, Gebirgsjoch, Kreuzung, Kreuzweg, Grenze

Rusça'da Çatak : n. седловина (F), забияка (MF)