Çeçen nedir, Çeçen ne demek

Çeçen; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de özel olarak kullanılır.

  • Kafkasya'nın kuzeydoğusundaki Çeçen Cumhuriyeti'nde yaşayan bir halk veya bu halkın soyundan olan kimse

Yerel Türkçe anlamı:

Akıllı.

Çeçen isminin anlamı, Çeçen ne demek:

Erkek ismi olarak; Kafkasya'nın kuzeydoğusunda yaşayan bir halkın adı. Akıllı. Söz ustası, hatip. Yakışıklı.

Çeçen hakkında bilgiler

Çeçenler (Çeçence: Hохчи Nohçi), Kafkasya’nın kuzeydoğu kesiminde, Sunja ve Argun ırmakları civarında yaşayan yerli Kafkasya halkı. Kendilerini Nohçi (tekil Nohçi veya Nohço) olarak adlandırırlar. Bu ad, Çeçenlerin Nohçmekhahoi adlı kabilesinden ve bu kabilenin topraklarından gelir.

Çeçen adı ilk kez 8. yüzyıl Arap kaynaklarında geçer. Yaygın bir geleneğe göre Rusçadaki Çeçen terimi, Çeçenler'in 1732’de Rus askerlerini yenilgiye uğrattığı Çeçen-aul köyüne dayanır. Ancak bunun yanlış olduğu, 1692’den önce Rus kaynaklarında Çeçen teriminin bulunmadığı, bu terimin muhtemelen Kabardeycedeki “Şaşen” adından geldiği ileri sürülür..

Çeçenler, Rusya Federasyonu'na bağlı bulunan Çeçenistan’ın yerli halkıdır. Ülke, 1994-1996 arasındaki kanlı savaşta büyük zarar görmüş ve kentler yıkıma uğramıştır. 1996 yılında Çeçen direnişçiler ve Ruslar arasında ateşkes imzalanmıştır. Ateşkese rağmen Rusya bölgeden elini çekmemiş, ekonomik ambargo uygulamış, gizli servisi vasıtasıyla çeşitli eylemler gerçekleştirmiştir.

 

Çeçen nüfusunun önemli bir bölümü Rusya Federasyonu’nun başka bölgelerinde (özellikle Dağıstan ve Moskova’da) yaşamaktadır. Rusya dışında, Gürcistan, Türkiye, Ürdün ve Suriye’de de büyük ölçekli Çeçen nüfusu bulunmaktadır. Bu nüfus, 1850’lerdeki Kafkas savaşları sırasında Çeçenistan’dan göç edenlerin torunlarıdır. Bu dönemde Rusların ele geçirdiği ve Çeçenistan ile Kuzey Osetya topraklarının bir bölümünü de içeren yerler İnguşetya olarak adlandırılmıştır. Çeçenler, 1944 yılında Sovyet lideri Stalin’nin emriyle topraklarından sürülmüşlerdir. Ülkelerine ancak Stalin’in ölümünden sonra dönebilmişlerdir.

Çeçen anlamı, tanımı:

Kuzeydoğu : Kuzeyle doğu arasındaki yön.

Halk : Bir ülke içerisinde yaşayan değişik soylardan insan topluluklarının her biri. Belli bir bölgede veya çevrede yaşayanların bütünü, ahali. Yaratma. Bir ülkedeki yurttaşların bütünü, kamu. Aynı soydan gelen, ayrı ülkelerin uyruğu olarak yaşayan insan topluluğu. Aynı ülkede yaşayan, aynı kültür özelliklerine sahip olan, aynı uyruktaki insan topluluğu, folk.

Çeçence : Bu dille yazılmış olan. Çeçen dili.

Cumhuriyet : Cumhuriyet altını. Milletin, egemenliği kendi elinde tuttuğu ve bunu belirli süreler için seçtiği milletvekilleri aracılığıyla kullandığı yönetim biçimi.

Kimse : Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi.

 

Kesim : Pazarlık, anlaşma. Hazineye ait herhangi bir gelirin belli bir bedel karşılığı keseneğe verilmesi, mukataa. Bölge. Kesme işi. Kesme zamanı. Terzinin belli bir ölçü ve örneğe göre kumaşa biçim verme işi, fason. İşaretlenmiş belli yer. Boy bos, endam. Bölüm, parça, kısım, sektör.

Irmak : Çoğunlukla denize dökülen, özellikle genişliği ve taşıdığı su niceliği bakımından en büyük akarsu, nehir.

Civar : Yakında olan. Dolay. Yöre.

Yerli : Taşınamayan, başka yere götürülemeyen. Yurt içinde yapılmış olan veya bir yurdun kendine özgü niteliklerini taşıyan. Bir yerin ilk sakini olan, otokton. Belli bir bölgede yetişen, otokton. Oturduğu bölgede doğup büyüyen, ataları da orada yaşamış olan. Amerika, Avustralya ve Afrika'nın uygarlıktan uzak, ilkel biçimde yaşayan kimi halklarına verilen ad.

Kabile : Boy.

Diğer dillerde Çeçen anlamı nedir?

İngilizce'de Çeçen ne demek? : 1. Chechen, the Chechen people. 2. (a) Chechen. 3. Chechen, of or pertaining to the Chechen people or their language. –– Kaza?y (a) Cossack of the Don.

Rusça'da Çeçen : n. чеченец (M)

adj. чеченский