Çeşitli nedir, Çeşitli ne demek

Çeşitli; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır.

 • Çeşidi çok olan, türlü, mütenevvi

"Çeşitli" ile ilgili cümleler

 • "Duvar, çeşitli küçük kâğıtlara basılmış resimlerle kaplıydı." - A. Kutlu

Fransızca'da Çeşitli ne demek?:

hétérogène

Çeşitli anlamı, kısaca tanımı:

Envaiçeşitli : Envaitürlü.

Çeşitlilik : Çeşidi çok olma durumu, izge, yelpaze, tenevvü, spektrum.

Türlü : Çok çeşitli özellikleri olan, çeşit çeşit, muhtelif. Çeşitli sebzelerle pişirilen yemek.

Mütenevvi : Türlü, çeşitli.

Çok : Aşırı bir biçimde. Sayı, nicelik, değer, güç, derece vb. bakımından büyük ve aşırı olan, az karşıtı.

Çeşitli ile ilgili Cümleler

 • Çeşitli farklı yollardan onun evine gidebilirsin.
 • Çeşitli dillerde "doksan yedi"'yi nasıl söylersin?
 • Çeşitli konular hakkında konuştular.
 • Çeşitli dillerde 97'yi nasıl söylersin?
 • Geçen hafta, seninkiler de dahil, çeşitli kitaplar okudum.
 • Bu cümlenin çeşitli anlamları var
 • Neden onu yapmamaya karar verdiğimizin çeşitli sebepleri vardı.
 • Yağ çeşitli makinelerin çalıştırılabilmesi için gereklidir.
 • Çeşitli farklarına rağmen Joan ve Ann arkadaşlar.
 • Geçen hafta çeşitli partilere katıldım.
 • Onlar çeşitli şekillerde gelir.
 • Ali bana çeşitli kitaplar verdi.
 • Çeşitli grupları birleştirmeye çalıştı.
 • Çeşitli görüşler duydum.
 

Diğer dillerde Çeşitli anlamı nedir?

İngilizce'de Çeşitli ne demek? : adj. assorted, various, varied, multifarious, different, divers, diverse, diversified, manifold, medley, miscellaneous, sundry

adv. differently, in a different manner, otherwise

n. kind, variety, sort, assortment, style, sample, cast, class, denomination, description, genre, ilk, item, range, species, stripe

Fransızca'da Çeşitli : assorti/e, divers/e, varié/e

Almanca'da Çeşitli : adj. allerhand, divers, mannigfach, mannigfaltig, vielfältig

Rusça'da Çeşitli : adj. разный, разнообразный