Çelişki nedir, Çelişki ne demek

 • Söylenilen sözlerin, yapılmış olan davranışların birbirini tutmaması, tenakuz, paradoks

"Çelişki" ile ilgili cümle

 • "Çelişkileri salt geleneklerin, törenin, eğitimin bir sonucu saymışızdır." - A. Ağaoğlu

Matematik terimi olarak kelime anlamı:

Hem doğru hem yanlış olan önerme.

p bir önerme olmak üzere (...) önermesi.

[Bakınız: tutarsız formül]

Ne doğru ne de yanlış olan önerme.

Bilimsel terim anlamı:

Anlatımda, birbirine aykırı düşen kavramların karşılaşması.

İngilizce'de Çelişki ne demek? Çelişki ingilizcesi nedir?:

contradiction

Osmanlıca Çelişki ne demek? Çelişki Osmanlıca'da ne anlama gelir?:

tenakuz

Çelişki anlamı, tanımı:

Çelişkili : Çelişme durumunda olan, çelişken, çelişmeli, çelişik, çatışık, mütenakız.

Çelişkisizlik : Çelişkisiz olma durumu.

Davranış : Dıştan gözlemlenebilecek tepkilerin toplamı. Organizmanın uyaranlar karşısındaki tepkilerinin bütünü. Davranma işi, tutum, davranım, muamele, hareket.

Tutma : Bazı takım oyunlarında ayakla veya vücutla karşı takım oyuncusunun hareketine engel olma, markaj. Destekleme. Yanaşma. Tutmak işi.

Tenakuz : Çelişme, çelişki.

Paradoks : Çelişki. Düşünceler arasında tartışmaya açık, kesin bir yargı içermeyen karşıtlık. Aykırı düşünce.

 

Çelişkililik : Çelişkili olma durumu.

Çelişkisiz : Çelişme durumunda olmayan, çelişmesiz.

Çelişki ile ilgili Cümleler

 • Hayatım bir çelişkidir.
 • Çelişkiler var.
 • O bir çelişki.
 • Çelişkisiz
 • Diplomatik ve askeri stratejimiz açıkça çelişki içindeydi.
 • Benim akıcılığım bir çok durum için yeterlidir, fakat genellikle çelişkili durumlarımı ifade etmek için değil.
 • Tom'un hayatı çelişkilerle doluydu.
 • İnsanlarda şapkaya karşı çıkan şeriatçıların harflere şapka taktırmaları büyük bir çelişkidir.
 • Orada bir çelişki var mı?

Diğer dillerde Çelişki anlamı nedir?

İngilizce'de Çelişki ne demek? : n. contradiction, contrast, discrepancy, paradox, contradictoriness, antinomy, cleavage, excursion, variable

Fransızca'da Çelişki : contradiction [la]

Almanca'da Çelişki : n. Gegensatz, Spalt, Widerspruch, Widerstreit

Rusça'da Çelişki : n. противоречие (N)