Çembersel bölge nedir, Çembersel bölge ne demek

Çembersel bölge; bir matematik terimidir.

  • Çember ve çemberin içindeki noktaların meydana getirdiği düz yüzey

Çembersel bölge tanımı, anlamı:

Çember : Basketbolda içinden topun geçmesiyle sayı kazanılan ağlı demir halka. Aşılması, çözümü güç durum. Yazma, yemeni, başörtüsü. Bu biçime getirilmiş katı cisimlerin çevresi. Çocukların çevirip arkasından koştukları tekerlek biçiminde oyuncak. Sandık, denk, fıçı vb.nin dağılmaması için üzerlerine geçirilen dayanıklı bir cisimden kuşak. Merkez denilen sabit bir noktadan aynı uzaklık ve düzlemdeki noktalar kümesinin oluşturduğu kapalı eğri.

Bölge : Vücut yüzeyinde sınırları belli herhangi bir bölüm, nahiye. Sınırları idari, ekonomik birliğe, toprak, iklim ve bitki özelliklerinin benzerliğine veya üzerinde yaşayan insanların aynı soydan gelmiş olmalarına göre belirlenen toprak parçası, mıntıka.

Nokta : Hiçbir boyutu olmayan işaret. Konu, konu ile ilgili önemli bölüm. Nöbetçi, gözcü, bekçi. Yer. Cümlenin bittiğini anlatmak için sonuna konulan, küçük benek biçimindeki noktalama işareti (.). Orta nokta. Sınır, derece, radde. Bazı harflerin üzerine konulan ufak işaret. Çok küçük boyutlarda işaret, benek. Nöbetçi bulunan yer.

Meydan : Alan, saha. Bulunulan yer ve çevresi, ortalık. Fırsat, imkân veya vakit. Yarışma, eğlence veya karşılaşma yeri. Mevlevi tekkelerinde ayin yapılmış olan yer.

Yüzey : Bir cismi uzaydan ayıran dış ve yaygın bölüm, satıh, yüz.