Çerçevelettirmek nedir, Çerçevelettirmek ne demek

  • Çerçeveleme işini yaptırmak

Çerçevelettirmek anlamı, tanımı

Çerçevelettirme : Çerçevelettirmek işi

Çerçeve : Resim, yazı, ayna vb.ni süslemek veya bir yere asılabilecek duruma getirmek için bunlara geçirilen kenarlık. Beden eğitiminde asılma ve tırmanmalar için kullanılan araç. Bir konunun, bir düşünce alanının sınırları veya bu sınırlar içindeki alan. Kapı, pencere ile bunların cam veya tablalarının yerleştirilmiş olduğu kenarlık.

Çerçeveleme : Çerçevelemek işi. Filmi çekilecek başlıca cismin gerek büyüklük gerek yer bakımından görüntü çerçevesine göre düzenlenmesi işi.

Yaptırmak : Yapmasını sağlamak, yapmasına imkân vermek. Satın almak.

Yaptırma : Yaptırmak işi.

Diğer dillerde Çerçeve tiyatrosu anlamı nedir?

Almanca'da Çerçeve tiyatrosu ne demek ? : rahmenbühne