Çevik nedir, Çevik ne demek

Çevik; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. kökeni farsça dilinden gelmektedir.

  • Kolaylık ve çabuklukla davranan, tetik, atik, atik tetik

"Çevik" ile ilgili cümle

  • "Sofrada Atatürk'ün pek kuvvetli ve çevik birkaç arkadaşı vardı." - F. R. Atay

Çevik anlamı, kısaca tanımı:

Çevikçe : Çevik bir biçimde.

Çevikleşmek : Çevik duruma gelmek.

Çevikleştirmek : Çevik duruma getirmek.

Çeviklik : Çevikçe davranış.

Kolaylık : Kolay duruma getiren. İşlerin kolayca yapılmasını sağlayan şey. Kolay olma durumu. Bir işi yapabilme durumu veya imkânı.

Çabukluk : Çabuk olma durumu, hız, sürat.

Tetik : Çabuk davranan, çevik, dikkatli, uyanık. Dikkat ve özen gerektiren, nazik. Ateşli silahlarda ateşlemeyi sağlamak için çekilen küçük parça.

Çevik ile ilgili Cümleler

  • Onun çevik bir zekası var.
  • Çevik kuvvet polisleri olay yerine geldi.
  • Ali çevik bir satıcı.
  • Ali beklenmedik biçimde çevik.
  • O sonuçta çevik bir adam.

Diğer dillerde Çevik anlamı nedir?

İngilizce'de Çevik ne demek? : adj. agile, swift, fleet, nimble, brisk, dapper, glib, light footed, limber, lissom, lissome, nippy, spry, tripping, volant

Fransızca'da Çevik : agile, alerte, dispos/e, éveillé/e, fringant/e, leste, preste

Almanca'da Çevik : adj. behende, beweglich, fix, gelenkig, geschwind, gewandt, rührig

Rusça'da Çevik : adj. проворный, шустрый, быстрый, стремительный, юркий, прыткий, живой, бойкий, вертлявый