Çevri nedir, Çevri ne demek

"Çevri" ile ilgili cümleler

 • "Hava çevrisi şiddetli olduğundan ağaçları söker, yapıları yıkar."

Yerel Türkçe anlamı:

Çevre

Mendil.

Orta Öğretim alanındaki anlamı:

(su veya hava çevrisi) bk. burgaç.

Çevri tanımı, anlamı:

Çevrik : Çevrilmiş, dönük.

Çevrileme : Çevrilemek işi.

Çevrilemek : Çevriye uğratmak, tevil etmek.

Çevrili : Çevrilmiş, kuşatılmış. Dönük.

Çevriliş : Çevrilme işi.

Çevrilme : Çevrilmek işi.

Çevrilmek : Çevirme işine konu olmak. Kendini çevirmek, birine dönmek.

Çevrim : Devir. Bir elektrik akımının iletken üzerinde aldığı yol, devre. Elektrik enerjisinin bir başka enerjiye dönüştürülmesi.

Çevrim dışı : Bilgisayar sisteminde sunucuya bağlı ve çalışır durumda olmama.

Çevrim içi : Bilgisayar sisteminde sunucuya bağlı ve çalışır durumda olma.

Çevrimli : İşi iyi yöneten, becerikli, idareli.

Çevrimsel : Çevrimle ilgili veya çevrim biçiminde olan, devrî.

Çevrinme : Çevrinmek işi, tavaf.

Çevrinmek : Bir şeyin etrafında saygı ile dolanmak, tavaf etmek. Kendini çevirmek, dönmek.

Çevrinti : Bir şeyin kendi ekseni çevresinde sürekli dönmesi. Çeşitli tahıl karışığı.

Yazboz tahtasına çevrilmek : Bir konuda art arda birbirini tutmayan kararlar alınmak.

 

Davranış : Davranma işi, tutum, davranım, muamele, hareket. Dıştan gözlemlenebilecek tepkilerin toplamı. Organizmanın uyaranlar karşısındaki tepkilerinin bütünü.

Görünür : Belli, apaçık göze çarpan. Görünen, gözle görülebilen.

Kabul : Akseptans. Sunulan bir şeyi, armağanı alma. Bir öneriyi uygun bulma, onaylama. Bir şeye isteyerek veya istemeyerek razı olma. Konukları veya işi olanları yanına, katına alma. Bir yere alınma.

Tevil : Çevri.

Girdap : Tehlikeli yer veya durum. Bir engelle karşılaşan su veya hava akıntısının dönerek ve çukurlaşarak yaptığı çevrinti, ters akıntıların oluşturduğu dönme, eğrim, çevri, anafor.

Çevrik ad : Bir öz ad harf harf ters okunarak meydana çıkarılan takma ad.

Çevrik gerektirme : (…)gerektirmesinde p ile q nun yerlerinin değiştirilmesiyle oluşan (…)gerektirmesi.

Çevrik önerme : (…)gerektirmesi için, (…)önermesi.

Çevrik sözcük : Başka bir sözcüğü oluşturan harflerin yerleri değiştirilerek yeniden oluşturulan sözcük.

Çevrik tümdengelimci yöntem : Toplum bilimlerinde, insan davranışlarına ilişkin (bulunmuş ya da konulmuş) temel yasalardan yola çıkarak yapılmış çıkarımları, tümevarımcı yöntemlerle geçerleyerek sözü geçen yasaları sınama yolu.

Çevrik ündeşleme : Harflerinin yerleri değişik sesteşlerle yapılan söz oyunu: emel-elem... gibi. bk. çevrimli ündeşleme.

Çevriklenir : Harf harf ters okunduğu zaman ya aynı ifadeyi veya anlamı olan başka bir ifadeyi veren (kelime, cümle yahut dize).

Çevriksu : Diyarbakır şehrinde, Çatakköprü nahiyesine bağlı bir bölge.

 

Çevriktepe : (coğrafya) Nehir büklümlerinin yarılmasıyle, koyak düzlüğündeki akarsu yatağı ile çevrili tepecik.

Çevril : Çevrime ya da çevrimsel devime ilişkin. Kayseri kenti, Erkilet bucağına bağlı bir yerleşim bölgesi.

Çevri ile ilgili Cümleler

 • Lesotho tamamen Güney Afrika ile çevrilidir.
 • Sunucumuz planlanan bakım için 20 Ekim'de çevrimdışı olacak.
 • Çevrilemeyecek hiçbir şey yoktur.
 • Çevrim içi alımlar son bir yılda yüzde on beş arttı.
 • Çevrilecek kaç belgeniz var?
 • Çevrimiçi misin?
 • Satürn buz ve tozdan oluşan 1000'den fazla halka ile çevrilidir. Halkaların bazıları çok ince ve bazıları çok kalındır. Halkalardaki parçacıkların boyutları çakıl boyutundan ev boyutuna kadar değişir.
 • Çevrilmiştik.
 • Çevrilmesi gereken daha birçok cümle var.
 • Bu roman Fransızcaya çevrildi.
 • Çevrilmiş olmayı hak etmeyen cümleler var.
 • Cinas ne yazık ki çevrilemez.
 • Tamam, bu oldukça çevrilemez bir şey, değil mi?
 • Jorge Luis Borges'in eserleri yirmi beşten fazla dile çevrildi.

Diğer dillerde Çevri anlamı nedir?

İngilizce'de Çevri ne demek? : eddy

Almanca'da Çevri : n. Wirbelwind, Wirbelsturm, Wasserwirbel, Strudel, Entstellung, Verdrehung, Verzerrung, Verstümmelung, Verunstaltung, Verformung

Rusça'da Çevri : n. завихрение (N), искажение (N)