Çevrik nedir, Çevrik ne demek

Çevrik; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır.

  • Çevrilmiş, dönük

"Çevrik" ile ilgili cümle örnekleri

  • "Bu gücün içeriye ve dışarıya çevrik belirtileri insan için hep yararlıdır." - A. Erhat

Yerel Türkçe anlamı:

Suyun akıntılı yeri, su çevirisi.

Etrafı çevrilmiş bahçe veya tarla.

Akarsuyun oyduğu yarımada şeklindeki toprak.

Becerikli kadın.

Ayın hilallenmiş hâli

Harman sonu kalıntısı.

Matematik terimi olarak kelime anlamı:

Bir önermede sonuç ile varsayımın yer değiştirmesiyle elde edilen önerme.

Diğer sözlük anlamları:

Etrafı çevrilmiş, sınırlanmış

İngilizce'de Çevrik ne demek? Çevrik ingilizcesi nedir?:

converse

Çevrik kısaca anlamı, tanımı:

Çevri : Girdap. Bir söz veya davranışı görünür anlamından başka bir anlamda kabul etme, tevil.

Dönük : Canlılığı olmayan, fersiz (göz). Canlılığı az olan, durgun, uyuşuk (kimse). Parlak olmayan, mat.

Çevrik ad : Bir öz ad harf harf ters okunarak meydana çıkarılan takma ad.

Çevrik gerektirme : (…)gerektirmesinde p ile q nun yerlerinin değiştirilmesiyle oluşan (…)gerektirmesi.

Çevrik önerme : (…)gerektirmesi için, (…)önermesi.

Çevrik sözcük : Başka bir sözcüğü oluşturan harflerin yerleri değiştirilerek yeniden oluşturulan sözcük.

 

Çevrik tümdengelimci yöntem : Toplum bilimlerinde, insan davranışlarına ilişkin (bulunmuş ya da konulmuş) temel yasalardan yola çıkarak yapılmış çıkarımları, tümevarımcı yöntemlerle geçerleyerek sözü geçen yasaları sınama yolu.

Çevrik ündeşleme : Harflerinin yerleri değişik sesteşlerle yapılan söz oyunu: emel-elem... gibi. bk. çevrimli ündeşleme.

Çevriklenir : Harf harf ters okunduğu zaman ya aynı ifadeyi veya anlamı olan başka bir ifadeyi veren (kelime, cümle yahut dize).

Çevriksu : Diyarbakır şehrinde, Çatakköprü bucağına bağlı bir yerleşim bölgesi.

Çevriktepe : (coğrafya) Nehir büklümlerinin yarılmasıyle, koyak düzlüğündeki akarsu yatağı ile çevrili tepecik.

Diğer dillerde Çevrik anlamı nedir?

İngilizce'de Çevrik ne demek? : 1. turned; turned around. 2. surrounded; enclosed. 3. whirlwind; whirlpool; waterspout.