Çevrik gerektirme nedir, Çevrik gerektirme ne demek

Çevrik gerektirme; Matematik alanında kullanılan bir kelimedir.

Matematik'te terim anlamı:

gerektirmesinde p ile q nun yerlerinin değiştirilmesiyle oluşan gerektirmesi.

Çevrik gerektirme anlamı, kısaca tanımı

Gere : Meyve dallarını eğmek ya da davarları yakalamak için kullanılan ucu çengelli uzun sırık. Geniş. Ağız kavgası, çekişme

Gerektirme : Gerektirmek işi, istilzam. Verilen önermelerden elde edilen önerme. Verilen p, q önermeleri için, doğruluk çizelgesi aşağıda verilen ve ile gösterilen bileşik önerme :Anlamdaş. koşullu önerme, koşullu. [Bakınız: koşul eklemi].

Çevri : Bir söz veya davranışı görünür anlamından başka bir anlamda kabul etme, tevil. Girdap.

Çevrik : Çevrilmiş, dönük.

Gerek : İcap. Gerçekleşmesi zorunlu olarak beklenen, lazım.

Değiştirilme : Değiştirilmek işi.

Değiştiri : Bir öbek nesnenin ya da bir dizi niceliğin oluşturdukları düzenlenimdeki öğelerinin birbirlerinin yerlerini alarak yeni düzenlenimler oluşturması, örneğin 1, 2, 3, sayılarının altı değiştirisi vardır.

Değiş : Değme işi. Değişim.

Oluş : Olma işi, vuku. Oluşma, teşekkül, tekevvün. Bir durumdan öteki duruma geçiş.

İle : Kelimenin sonuna geldiğinde birliktelik, beraberlik, araç, neden veya durum anlatan cümleler yapmaya yarayan bir söz. Bazı soyut adlara getirildiğinde ". olarak, . bir biçimde" anlamında durum zarfları oluşturan bir söz. Cümle içinde aynı görevde bulunan iki ögeyi birbirine bağlamaya yarayan bir söz.

 

Q : Glutamin. Ubikinon. 3.Koenzim Q.

Diğer dillerde Çevrik gerektirme anlamı nedir?

İngilizce'de Çevrik gerektirme ne demek ? : converse implication