Çevril nedir, Çevril ne demek

Çevril; Yöntem Bilimi, Yerleşim Merkezi alanlarında kullanılan bir kelimedir.

Gezilecek Görülecek bir yer olarak anlamı:

Kayseri şehrinde, Erkilet bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

Teknik terim anlamı:

Çevrime ya da çevrimsel devime ilişkin.

Çevril ile ilgili Cümleler

 • “Nereyi arayıp taradılarsa elleri hemen hemen boş döndüler.”
 • “Millete mal olmuş şehitlerin, büyük hizmet sahiplerinin saygınlığı ulu orta yazboz tahtasına çevrilemez.”
 • Jorge Luis Borges'in eserleri yirmi beşten fazla dile çevrildi.
 • Çevrilmiş olmayı hak etmeyen cümleler var.
 • Bu roman Fransızcaya çevrildi.
 • Çevrilmiştik.
 • Çevrilmesi gereken daha birçok cümle var.
 • Satürn buz ve tozdan oluşan 1000'den fazla halka ile çevrilidir. Halkaların bazıları çok ince ve bazıları çok kalındır. Halkalardaki parçacıkların boyutları çakıl boyutundan ev boyutuna kadar değişir.
 • Ali güzel kadınlarla çevrili.
 • Bu cümle Arapçaya birçok yolla çevrilebilir.
 • Tom'un kitabı 33 dile çevrildi ve tüm dünyada 99'dan fazla ülkede yayınlandı
 • Tamam, bu oldukça çevrilemez bir şey, değil mi?
 • Çevrilemeyecek hiçbir şey yoktur.
 • Cinas ne yazık ki çevrilemez.
 • Lesotho tamamen Güney Afrika ile çevrilidir.

Çevril ile ilgili Atasözü veya Deyim

eli boş dönmek (veya çevrilmek veya geri gelmek) : umduğunu alamadan dönmek.

 

yazboz tahtasına çevrilmek (veya döndürmek) : bir konuda art arda birbirini tutmayan kararlar alınmak.

Çevril kısaca anlamı, tanımı

Çevri : Bir söz veya davranışı görünür anlamından başka bir anlamda kabul etme, tevil. Girdap

Bulguların geri çevrilmesi : Yenilik niteliği bulunmaması ya da başka bir nedenle bulguların kütüğe yazılmaması.

Çevrilebilir enerji : Metabolik enerji.

Çevrilebilme : Çevrilebilmek işi.

Çevrilebilmek : Çevrilme imkânı veya olasılığı bulunmak.

Çevrilgen : Serbestçe dövize çevrilebilen (para), konvertibl.

Çevrilgen para : Diğer ülke paralarına serbestçe dönüştürülebilen ulusal para.

Çevrilgen tahvil : Belirli koşullar altında hisse senedine, diğer taşınır değerlere dönüştürülebilir tahvil.

Çevrilgenlik : Paranın serbestçe dövize çevrilebilirliği, konvertibilite. Herhangi bir ikitisadi değerin serbestçe bir başka iktisadi değere dönüştürülebilme özelliği.

Çevrili çevrili : Döne döne.

Çevrilmiş : Şişte kızartılmış.

Dövize çevrilebilir mevduat : Yurtdışındaki gerçek ve tüzel kişilerin Türkiye’deki bankalarda kur garantisi altında açtırdıkları, 1967 ve 1981 yılları arasında uygulanan bir tür döviz hesabı. karşılığı döviz tevdiat hesabı.

Gelirin anamala çevrilmesi : İş kazası sonucu ortaya çıkan sürekli iş göremezlik durumu oranının düşük ve gelirin az olması nedeniyle güvencelinin isteği üzerine yasasındaki bildirmeliğe göre sürekli iş görmezlik gelirinin toptan ödenmesi.

Geri çevrilmiş marka : Geri çevirme bildirimi ile korunamayacağı anlaşılan marka.

İşletmenin geri çevrilmesi : Özel izin alınan bir belgenin işletilmesinin, herhangi bir nedenle yerine getirilmemesi.

 

Kısmi çevrilgenlik : Döviz rezervlerini ekonomik kullanmak için, mal hareketlerinde tam çevrilgenlik uygulanırken, sermaye çıkışlarının yasaklanması veya sınırlandırılması, bireylerin yurtdışına çıkışlarında döviz satınalımının kısıtlanması gibi uygulamalar.

Kolayca paraya çevrilir varlıklar : Mallar, alacaklar, alacak belgitleri gibi paraya çevrilebilen, satılabilen değişimi kolaylıkla ve kısa süreler içinde sağlanabilecek nitelikte olan varlıklar.

Markaların geri çevrilmesi : Uygun görülmeyen markaların, kütüğe yazımının yapılmaması ve bu durumun ilgiliye bildirilmesi.

Paraya çevrilgen tahvil : Belirli koşullar altında vadesi içinde istenildiği anda nakde çevrilebilir tahvil türü.

Paraya çevrilir değer : [Bakınız: likidite]. Değerinde önemli bir azalma olmadan varlıkların kolayca ya da ivedilikle paraya çevrilebilme niteliği.

Paraya çevrilir varlık : Bir tecim kuruluşunun, hemen yararlanabileceği paralarıyla kısa süreler içinde paraya çevrilebilen alacak belgitleri gibi değerlerinin toplamı.

Paraya çevrilmeyen tahvil : Vade sonuna kadar nakde dönüştürülemeyen tahvil türü.

Semidin çevrilmesi : Molekülün yalnızca yarısının çevrildiği, benzidin çevrilmesinin özel bir tipi. RC6H4NHNHC6H4R ->RC6H4NHC6H3RNH2.

Yabancılara özgü çevrilgenlik : Yalnızca yabancıların ülke parasını dövize çevirme hakkına sahip olması.

Yem çevrilim etkinliği : Yemden yararlanma oranı.

Çevrileme : Çevrilemek işi.

Çevrilemek : Çevriye uğratmak, tevil etmek.

Çevrili : Çevrilmiş, kuşatılmış. Dönük.

Çevriliş : Çevrilme işi.

Çevrilme : Çevrilmek işi.

Çevrilmek : Çevirme işine konu olmak. Kendini çevirmek, birine dönmek.

Diğer dillerde Çevril anlamı nedir?

İngilizce'de Çevril ne demek ? : cyclic