Çevrilebilir enerji nedir, Çevrilebilir enerji ne demek

Çevrilebilir enerji; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür.

Veterinerlikte sözlük anlamı:

Metabolik enerji.

Teknik terim anlamı:

Metabolik enerji.

Çevrilebilir enerji kısaca anlamı, tanımı

Çevril : Çevrime ya da çevrimsel devime ilişkin. Kayseri şehrinde, Erkilet bucağına bağlı bir yerleşim birimi

Ener : Bağ ya da tarla işlerinde her işçinin payına düşen iş. Eğer. Eğer, şayet. En yiğit, en kahraman kişi.

Çevri : Bir söz veya davranışı görünür anlamından başka bir anlamda kabul etme, tevil. Girdap.

Enerji : Maddede var olan ve ısı, ışık biçiminde ortaya çıkan güç, erke. Manevi güç. Organların çalışabilmesi ve vücut ısısının sürdürülebilmesini sağlayan besin ögelerinin oluşturduğu güç.

Metabolik enerji : Alınan yemin kuru maddesindeki toplam enerjiden boşaltım ürünleri enerjilerinin çıkarılmasıyla elde edilen enerji, çevrilebilir enerji. Bir yem maddesinde ham enerjiden kanatlılarda gübre enerjisi, geviş getirenlerde gübre, idrar ve fermantasyon gazlarıyla kaybolan enerjinin çıkarılmasıyla geriye kalan enerji, çevrilebilir enerji, metabolize olabilir enerji, ME.

Metabolik : Metabolizmaya ait olan.

Meta : Mal, ticaret malı. Sermaye.

Diğer dillerde Çevrilebilir enerji anlamı nedir?

İngilizce'de Çevrilebilir enerji ne demek ? : rotatory energy, metabolisable energy