Çevrilgen nedir, Çevrilgen ne demek

Çevrilgen; ekonomi alanında kullanılan bir sözcüktür. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır.

  • Serbestçe dövize çevrilebilen (para), konvertibl

Çevrilgen tanımı, anlamı

Çevril : Çevrime ya da çevrimsel devime ilişkin. Kayseri şehrinde, Erkilet bucağına bağlı bir yerleşim birimi

Çevri : Bir söz veya davranışı görünür anlamından başka bir anlamda kabul etme, tevil. Girdap.

Çevrilgen para : Diğer ülke paralarına serbestçe dönüştürülebilen ulusal para.

Çevrilgen tahvil : Belirli koşullar altında hisse senedine, diğer taşınır değerlere dönüştürülebilir tahvil.

Çevrilgenlik : Paranın serbestçe dövize çevrilebilirliği, konvertibilite. Herhangi bir ikitisadi değerin serbestçe bir başka iktisadi değere dönüştürülebilme özelliği.

Kısmi çevrilgenlik : Döviz rezervlerini ekonomik kullanmak için, mal hareketlerinde tam çevrilgenlik uygulanırken, sermaye çıkışlarının yasaklanması veya sınırlandırılması, bireylerin yurtdışına çıkışlarında döviz satınalımının kısıtlanması gibi uygulamalar.

Paraya çevrilgen tahvil : Belirli koşullar altında vadesi içinde istenildiği anda nakde çevrilebilir tahvil türü.

Yabancılara özgü çevrilgenlik : Yalnızca yabancıların ülke parasını dövize çevirme hakkına sahip olması.

 

Konvertibl : Çevrilgen.

Serbestçe : Hareketlerine dikkat etmeyen. (serbes'tçe) Serbest bir biçimde.

Serbest : Hiçbir şarta bağlı olmayan, istediği gibi davranabilen, erkin. Hareketi herhangi bir biçimde engellenmeyen. Sıkılmadan, şaşırmadan konuşan ve davranan. Zamanını istediği gibi kullanabilen, yapacak bir işi olmayan. Tutuklu veya bağımlı olmayan, özgür, hür. Bazı kurallara bağlı olmayan. Rahat, özgür, bağımsız bir biçimde. Ağırbaşlı olmayan, hoppa (kadın).

Serbes : Serbest. Serbest, rahat.

Döviz : Ülkeler arası ödemelerde kullanılabilecek para, çek, poliçe vb. her türlü ödeme aracı. Herhangi bir konuyu tanıtma, duyurma, propaganda yapma amacıyla üzerine yazı yazılmış bez veya karton. Yabancı ülke parası.

Para : Devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kâğıt veya metalden ödeme aracı, nakit. Kuruşun kırkta biri. Kazanç.

Diğer dillerde Çevrilebilir enerji anlamı nedir?

İngilizce'de Çevrilebilir enerji ne demek ? : rotatory energy, metabolisable energy