Çevrim nedir, Çevrim ne demek

 • Devir.
 • Elektrik enerjisinin bir başka enerjiye dönüştürülmesi
 • Bir elektrik akımının iletken üzerinde aldığı yol, devre.

Yerel Türkçe anlamı:

Düğünlerde geceleri meşale yakıp etrafına toplanarak oynanan oyun.

Sınır.

Suyun akıntılı yeri, su çevirisi.

Bilişim alanındaki terim anlamı:

Kendi üzerine kapanabilen en az bir yolu bulunan bir elektrik ağı.

Bilgisayar Terimi olarak kelime anlamı:

[Bakınız: salınım]

Bir fizik terimi olarak tanımı:

Elektriksel erke üretecinin ucaylarma bağlanarak kesiksiz bir iletim yolu oluşturan iletken aygıtlar ya da gereçler dizisi.

Gök bilimleri ve Uzay alanındaki anlamı:

çoğalan bir değişkenin art arda gelen minimumlar ya da maksimumlar aralıkları ve bu aralıklardaki değişme biçimleri özdeş değilse bu olayın dönümünden söz edilemez. Onun yerine art arda gelen her minimum ya da maksimum çifti arasındaki değişim bir çevrim olur. Sözgelişi, Güneş lekeleri sayısı tekrarlı olarak azalır çoğalır. Bir tarihde gözlenen leke sayısı sıfır iken bir süre sonra bu sayı artar, en büyük değeri alır ve sonra tekrar sıfır olur. Böylece bir çevrim tamamlanmıştır; ondan sonra ikinci çevrim başlar, başka hızda ve değerlerde çoğalır, yeniden sıfıra iner. Bu da ikinci çevrimdir. Güneş leke çevrimlerinin süresi 9 ile 13 yıl arasında değişir.

 

Gösteri Sanat terimi olarak anlamı:

Elektrik akımının iletken üzerinde aldığı yol.

İktisat alanındaki kelime anlamı:

Reel gayrisafî yurtiçi hasılanın reel büyüme eğilimi (uzun dönem büyüme hızı-ortalama büyüme hızı) etrafında birbirini izleyen daralma, dip, yükselme, patlama gibi aşamalardan geçtiği ve her aşamanın bir sonraki aşamayı oluşturacak dinamikleri içerdiği ve etkilediği süreç.

Matematik terimi olarak kelime anlamı:

E doğrusal uzayının bir (a) : (…)türem işleci için, çek ( a ) kümesinin öğelerinden birisi. Simgesi : Bu tür öğelerin oluşturduğu küme Z (E) ile gösterilir.

[Bakınız: çevrimsel devşirim]

Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı:

(Özellikle) Bir elektromıknatıs dalganın tam bir salınımı; bu durumda, çevrim, radyo yineleniminin temel birimidir (kilosikl =1.000 sikl, gigasikl =1.000 megasikl. Yinelenimler genellikle saniyede çevrim (c/s) ya da hertz olarak belirtilir).

Bir dizgede oluşan ya da bir dizgenin oluşturduğu bir dizi değişikliğin her biri. (Her çevrim sonunda bu değişiklik başlangıç noktasına döner. Örneğin bir dalgalı akımda, en büyük pozitif akımdan en büyük negatif akıma ya da bunun tersine gidiş bir çevrimdir. Bir dalgalı akımın yinelenimi, saniyedeki çevrim sayısına eşittir).

Diğer sözlük anlamları:

Daire, değirmi

Çevrim isminin anlamı, Çevrim ne demek:

Erkek ismi olarak; Sınır. Girdap. Sürekli ve düzenli değişme.

Bilimsel terim anlamı:

İstenilen bir özelliği kazanması için, metallerin geçirdiği ısıl işlem ya da yüzey işlem evrelerinin tümü.

Bir elektrik akımının iletken üzerinde aldığı yol.

 

İş elde etmek için motora yeni karışımın alınmasıyla başlayıp, yandıktan sonra dışarı atılmasına kadar olan işlemlerin,tümü.

fizik: Bir elektrik akımının iletken üzerinde aldığı yol.

Bir sürecin döngü ya da çemberli devinimi sırasında geçirdiği dönemlerden her biri.

İngilizce'de Çevrim ne demek? Çevrim ingilizcesi nedir?:

circuit, cycle, business cycle

Fransızca'da Çevrim ne demek?:

orbicule

Osmanlıca Çevrim ne demek? Çevrim Osmanlıca'da ne anlama gelir?:

devre

Çevrim kısaca anlamı, tanımı:

Çevrim dışı : Bilgisayar sisteminde sunucuya bağlı ve çalışır durumda olmama.

Çevrim içi : Bilgisayar sisteminde sunucuya bağlı ve çalışır durumda olma.

Çevri : Girdap. Bir söz veya davranışı görünür anlamından başka bir anlamda kabul etme, tevil.

Çevrimli : İşi iyi yöneten, becerikli, idareli.

Çevrimsel : Çevrimle ilgili veya çevrim biçiminde olan, devrî.

Devir : Bir hareket, birbirinin aynı olan ve eşit zamanlarda yapılmış olan başka hareketlerden oluştuğunda hareketlerin her biri veya bunların yapılması için geçen her zaman aralığı, periyot. Dönme, dönüş. Dolaşma. Sürekli ve düzenli değişme, çevrim. Bir malın mülkiyetini veya bir mal üzerindeki hakkı bir başkasına geçirme. Aktarılma. Bir görevin bir kimseden bir başkasına geçmesi. Kendine özgü bir özellik taşıyan zaman parçası.

Elektrik : Bu enerjiden elde edilen aydınlanma. Maddenin elektron, pozitron, proton vb. parçacıklarının hareketleriyle ortaya çıkan enerji türü. Çarpıcılık, cazibe, canlılık. Bu enerjinin gündelik hayatta kullanılan biçimi. Fiziğin, bu enerji ile oluşan olaylarını inceleyen kolu.

Akım : Debi. Hava, su vb. akışkan maddelerin veya elektrik yüklerinin belli bir yönde akışı, yer değiştirmesi, cereyan. Sanatta, siyasette, düşünce hayatında ortaya çıkan yeni bir görüş, yöntem, hareket, cereyan, tarz. Akma işi.

İletken : Elektrik akımı, ısı, gaz vb.ni bir yerden başka bir yere aktaran (madde, şey). Akım, ısı, ses vb.ni geçiren (madde), nâkil, yalıtkan karşıtı.

Enerji : Manevi güç. Maddede var olan ve ısı, ışık biçiminde ortaya çıkan güç, erke. Organların çalışabilmesi ve vücut ısısının sürdürülebilmesini sağlayan besin ögelerinin oluşturduğu güç.

Dönüş : Dönme işi. Oyuncunun bir ayağını yerden kesmeden yaptığı dönme hareketi.

Çevrim çiçek : Çocukların kendi etraflarında dönerek oynadıkları bir oyun.

Çevrim eğrisi : (…)

Çevrim karşıtı değişken : Bir çevrimde çevrimle ters yönde hareket eden, diğer bir deyişle çevrimin durgunluk aşamasında artan, canlanma aşamasında ise azalan değişken.

Çevrim karşıtı hareket : Bir çevrimde iktisadi değişkenlerin ve/veya politikaların çevrime ters yönde olması.

Çevrim karşıtı politika : Bir çevrimde çevrimle ters yönde uygulanan, diğer bir deyişle çevrimin durgunluk aşamasında genişletici, canlanma aşamasında ise daraltıcı politika.

Çevrim kesme kolu : Dağıtıcıdaki kesici uçlardan devingen olanını taşıyan ve dağıtıcı dingil üzerindeki buruncuk aracılığıyla birincil çevrimi açıp kapayan kol.

Çevrim kuramları : Çevrimlerin süreç ve nedenlerini açıklamak için ileri sürülen kuramlar.

Çevrim yanlı değişken : Bir çevrimde çevrimle aynı yönde hareket eden, diğer bir deyişle çevrimin durgunluk aşamasında azalan, canlanma aşamasında ise artan değişken.

Çevrim yanlı hareket : Bir çevrimde iktisadi değişkenlerin ve/veya politikaların çevrimle aynı yönde olması.

Çevrim yanlı politika : Bir çevrimde çevrimle aynı yönde uygulanan, diğer bir deyişle çevrimin durgunluk aşamasında daraltıcı, canlanma aşamasında ise genişletici politika.

Çevrim ile ilgili Cümleler

 • Öğretim videolar birçok çevrim içi derslerin önemli bir bileşenidir.
 • Çevrim içi alımlar son bir yılda yüzde on beş arttı.
 • Dün onun çevrim içi bulduğum bir postasını okudum.
 • Ürünlerini çevrim içi satmaya çalışmalısın.
 • Çevrimiçi misin?
 • Sunucumuz planlanan bakım için 20 Ekim'de çevrimdışı olacak.
 • Çevrimiçi yaptığın bir şeyin aleni olduğunu varsaymalısın.
 • Bütün bir gün seni çevrim içi görmemem neredeyse beni korkuttu.
 • Poker oynadığım çevrimiçi kullanıcıların çoğu yeniler.
 • Bu çevrim içi ankete katılmak için size bazı kişisel bilgiler sorabiliriz.

Diğer dillerde Çevrim anlamı nedir?

İngilizce'de Çevrim ne demek? : n. circuit

Fransızca'da Çevrim : cycle [le]

Almanca'da Çevrim : n. Schaltung, Zyklus

Rusça'da Çevrim : n. цикл (M)