Çiçek nedir, Çiçek ne demek

Çiçek; bir bitki bilimi terimidir.

 • Bir bitkinin, üreme organlarını taşıyan çoğu güzel kokulu, renkli bölümü.
 • Çiçek açan kır veya bahçe bitkisi
 • İrinli kabarcıklar dökerek yüzde izler bırakan ateşli, ağır ve bulaşıcı bir hastalık.
 • Davranışları hafif, toplum kurallarına uymayan kimse.
 • Süblimleşme veya çiçeksime yoluyla elde edilen toz.

"Çiçek" ile ilgili cümleler

 • "Onun ne çiçek olduğunu hep biliriz."
 • "Bahçemin en güzel çiçeğini size takdim ediyorum." - N. Hikmet

Çiçek hakkında bilgiler

Çiçek bitkilerde üremeyi sağlayan organları taşıyan yapı. Bir çiçek, 4 kısımdan oluşur.

Üreme organlarını dıştan sararak onları dış etkilerden korur. Doğrudan üremeye katılmadığı için 'verimsiz kısım' olarak da adlandırılır.

Dikotil bitkilerde çiçek örtüsü 2 kısımdan oluşur: Çanak yapraklar (sepal) ve taç yapraklar (petal).

Çiçeğin yeşil veya kahverengi tonlarında olan minik yapraklardır. Bu yapraklar, çiçek tomurcuk halindeyken onu dış etkenlerden korur. Ancak çiçeğin eşi uyumsuz ise çanak yaprak diye bir şey yoktur.

Çiçek ile ilgili Cümleler

 • Tom, Mary için ya çiçek ya da şeker almak istediğini söyledi.
 • Çiçek düzenleme dersleri alıyorum.
 • Çiçek Kızılderililer tarafından bilinmiyordu.
 • Çiçek güzel.
 • Çiçek hastalığına bağışıklığım var.
 • Aslında, balın yaratıcıları çiçeklerdir.
 • Hayat yaz çiçekleri, ölüm de güz yaprakları gibi güzel olsun.
 • Çiçek bahçesi sulanmalı.
 • Espriden anlamayan insan, çiçeksiz çayır gibidir.
 • Bak, bir çiçek dövmesi yaptırdım. İşte, göbeğimin üzerinde.
 • Kız arkadaşın çiçekleri beğendi mi?
 • Çiçek kırmızı.
 • Çiçek düzenlemeyi öğrenmek istiyorum.
 • Bu çiçekler senin için değil.
 

Çiçek tanımı, anlamı:

Üreme : Üremek işi. Canlıların cinsel hücrelerinin birleşmesinden ortaya çıkan tohumla veya doğrudan doğruya oluşturdukları sporlarla çoğalmaları, tenasül.

Organ : Bir görevi, bir işi yerine getirmekle yükümlü kuruluş. Vücudun, belirli bir görev yapan ve sınırları kesin olarak belirlenmiş bölümü, uzuv.

Bitki : Bulunduğu yere kök vb. organlarıyla tutunan, çoğunlukla fotosentez sonucu yaşam için gerekli bileşenleri oluşturan, birçoğu spor veya tohum aracılığıyla döl vererek çoğalan bir veya çok yıllık, otsu, odunsu canlıların genel adı, nebat.

Çiçek açmak : Yeniden ortaya çıkmak, görüntü vermek. çiçeklenmek.

Çiçek çıkarmak : Çiçek hastalığına tutulmak.

Çiçek gibi : Temiz, bakımlı, güzel.

Çiçek olmak : Yaşına, durumuna uymayan aşırı davranışlarda bulunmak.

 

Çiçeğe kesmek : Çiçek açmak.

Çiçek aşısı : Çiçek hastalığına karşı bağışıklık sağlamak amacıyla aşı olarak yapılmış olan zayıflatılmış çiçek virüsü.

Çiçek bahçesi : Çiçek yetiştirilen veya çiçeklerle kaplanmış süslü bahçe.

Çiçek biti : Yarım kanatlılardan, küçük ve yumuşak vücutlu olan, bitkilerin üzerinde sürü durumunda yaşayan bir tür böcek.

Çiçek boyası : Kırmız.

Çiçek bozuğu : Çiçek hastalığından yüzü delik deşik olmuş.

Çiçek çocukları : Çağdaş toplumu eleştiren, özgürlük hareketlerini destekleyen, kendine özgü düşüncelerini sergileyen gençlik kesimi.

Çiçek durumu : Çiçeklerin sap üzerindeki dizilişi.

Çiçek dürbünü : Kaleydoskop.

Çiçekevi : Çiçek yetiştirilen ve satılan yer.

Çiçek pazarı : Çiçeklerin alınıp satıldığı çarşı.

Çiçek sapçığı : Çiçekleri sapa birleştiren ince ve küçük bölüm.

Çiçek sapı : Bütün çiçeklerin, üzerinde toplandığı veya bitiştiği sap.

Çiçeksever : Çiçeğe düşkün (kimse).

Çiçek soğanı : Lale vb. çiçeklerin ekim zamanı köklerinde oluşan soğan biçimindeki yumru filiz.

Çiçek suyu : Turunçgillerin çiçeklerinin imbikten geçirilmesiyle elde edilen güzel kokulu su.

Çiçek tacı : Çiçeklerin üreme organlarının çevresinde türlü renkte yaprakçıklardan oluşan ve böcekleri çeken organ, tüveyç.

Çiçek tozu : Çiçekli bitkilerde erkek organın başçığında bulunan döl hücresi, polen.

Çiçek yağı : Ayçiçeği yağı.

Çiçek yaprağı : Çiçek sapı üzerinde ve çiçeğe yakın, özel biçimler gösteren yaprak.

Çiçeği burnunda : Çok taze, yeni koparılmış. Yeni.

Ölmez çiçek : Basit ve tüylü yapraklı, parlak sarı çiçekleri uzun zaman saklanabilen, özel kokulu, çok yıllık ve otsu bir bitki, sarıçiçek, yayla çiçeği, yayla gülü (Helichrysum).

Sarıçiçek : Ölmez çiçek.

Yapma çiçek : Görünümü çiçeği andıran ve yumuşak maddelerle yapılmış olan süs eşyası.

Ağı çiçeği : Zakkum.

Amber çiçeği : Amber ağacının toparlak, fındık büyüklüğünde, altın sarısı renginde güzel kokulu çiçeği.

Ateş çiçeği : Ballıbabagillerden, ateş kırmızısı renginde çiçekler açan bir süs bitkisi (Salvia splendens).

Atlas çiçeği : Uzun ve sarkık yapraklı, parlak kırmızı çiçekler açan kaktüs.

Ayçiçeği : Birleşikgillerden, sarı renkli çiçeği çok iri olan, yurdumuzda çok yetiştirilen bir bitki, günçiçeği, günebakan, gündöndü, günâşık (Helianthus annuus). Bu bitkinin yağ çıkarılan ve çerez olarak da yenilen tohumu.

Baklaçiçeği : Bakla çiçeği rengi. Bu renkte olan.

Bakla çiçeği : Sarımtırak eflatuna çalan beyaz renkte bir bitki.

Balçiçeği : Almaşık yapraklı, kırmızı veya kırmızıya çalan sarı renkli çiçekli ağaççık.

Boru çiçeği : Tatula. Çan çiçeği.

Çadır çiçeği : Nilüfergillerden, Çin ve Amerika ırmaklarında yetişen, büyük yapraklı, pembe ve beyaz çiçekli bir bitki (Euryaleferox).

Çan çiçeği : Çan çiçeğigillerden, süs bitkisi olarak ekilen ve çiçekleri çan biçiminde olan bir bitki cinsi, meryemanaeldiveni, boru çiçeği (Campanula medium).

Çanta çiçeği : İki çeneklilerden, beyaz, erguvani veya sarı renkli bir süs bitkisi.

Çuha çiçeği : İki çeneklilerden, çok yıllık, değişik renkli çiçekleri ve rozet yaprakları olan, dere kenarlarında da yetişen bir süs bitkisi, onbiraylık.

Düğün çiçeği : Düğün çiçeğigillerin örnek bitkisi, turnaayağı, sütlüce (Ranunculus).

Fırıldak çiçeği : Çarkıfelek.

Gelin çiçeği : Zambakgillerden bir bitki (Fritillaria imperialis).

Gugu çiçeği : Hüsnüyusuf.

Güzelhatun çiçeği : Nergis zambağı.

Hançer çiçeği : Latin çiçeği.

Hint çiçeği : Hindistan'a özgü bir tür çiçek.

Itır çiçeği : Sardunyagillerden, yaprakları güzel kokulu, çiçekleri türlü renklerde bir süs bitkisi, ıtır (Pelargonium radicula).

İnci çiçeği : Zambakgillerden, temren biçimindeki yaprakları arasında, ince bir sap üzerinde küçük çan biçiminde beyaz çiçekler açan bir süs bitkisi, müge (Convallaria majalis).

İpek çiçeği : Semizotugillerden, güzel çiçek açan bir bitki cinsi (Portulaca grandiflora).

Kabak çiçeği : Kabak bitkisinin açık turuncu renkli çiçeği.

Kadife çiçeği : Birleşikgillerden, çiçekleri genellikle parlak sarı renkte ve kadife görünümünde bir süs bitkisi, topkadife (Tagetes).

Kahkaha çiçeği : İki çeneklilerden, çoğu kenarları mavi bir çizgi ile çevrili beyaz, mavi, pembe veya morumsu çiçekler açan, bir veya çok yıllık, tırmanıcı ve otsu bir süs bitkisi, gündüzsefası.

Kaldırım çiçeği : Hayat kadını.

Kanarya çiçeği : Çan çiçeğigillerden, sarı renkli bir çiçek (Tropaeolum peregrinum).

Kandil çiçeği : Civanperçemi.

Kar çiçeği : Süsengillerden, beyaz ve pembe çiçekler açan soğanlı bitki (Leuconium).

Kelebek çiçeği : İki çeneklilerden, aydınlık oda ve salonlarda zengin renkli ve çok dallı bir süs bitkisi.

Kese çiçeği : Süs için yetiştirilen ve demet olarak çiçek açan bitki (Ceanothus).

Kına çiçeği : Kına çiçeğigillerden, çiçekleri tüylü renkte olan, bir veya çok yıllık otsu bitki (Balsamina hortensis).

Kır çiçeği : Kırlarda kendiliğinden yetişen çiçek.

Kükürt çiçeği : Kükürt buharının birdenbire soğutulmasıyla elde edilen kükürt.

Küpe çiçeği : Bu bitkinin kırmızı, pembe, mor veya beyaz renkli çiçeği, küpeli. Küpe çiçeğigillerin örneği olan süs bitkisi (Fuchsia).

Latin çiçeği : Latin çiçeklerinden, kalkan biçiminde yuvarlak yapraklı, sarı ve kırmızı çiçekli bir süs bitkisi, hançer çiçeği, kapuçin (Tropeoalum).

Lavanta çiçeği : Ballıbabagillerden, mavi veya mor renkli çiçekleri koku sanayisinde kullanılan bir bitki (Lavandula angustifolia).

Mahmur çiçeği : Çiğdem.

Mahmuz çiçeği : İki çenekliler familyasından Akdeniz bölgesinde yetişen kırmızı, pembe veya beyaz çiçekler açan iki yıllık otsu bir bitki (Centranthus).

Mastı çiçeği : Öküzgözü.

Mine çiçeği : Bu bitkinin çiçeği. Mine çiçeğigillerden, yaprakları karşılıklı ve oymalı, çiçekleri başak durumunda alacalı, mavi veya menekşe renginde, sapı dört köşeli olan güzel kokulu bir bitki (Verbena).

Muhabbet çiçeği : Muhabbet çiçeğigillerden, ekleri yeşilimtırak beyaz, güzel kokulu bir süs bitkisi (Reseda odorata).

Mum çiçeği : İki çeneklilerden, güzel kokulu, şemsiye biçiminde küçük beyaz çiçekler açan, etli yapraklı, sarılıcı bir süs bitkisi (Cerinthe minor ve Cerinthe retortra).

Narçiçeği : Parlak kırmızı renk. Bu renkte olan.

Oya çiçeği : Koyu menekşe veya pembe renkte çiçekler açan süs bitkisi (Lagerstroemia indica).

Peygamber çiçeği : Mavikantaron.

Rezede çiçeği : Rezede.

Saat çiçeği : Çarkıfelek.

Salon çiçeği : Salonları süsleyen gösterişli ve bakımlı ev çiçeği.

Saray çiçeği : Düğün çiçeğigillerden, tarlalarda yetişen, altmış kadar türü bulunan, birkaç türü süs bitkisi olarak çoğunlukla da hekimlikte kullanılan zehirli bir bitki, hezaren (I) (Delphinium).

Soğan çiçeği : Fulya.

Suçiçeği : Genellikle çocuklarda görülen döküntülü, bulaşıcı, salgın hastalık.

Taşkıran çiçeği : Taşkırangillerden, 2500 metreden yukarı yerlerde sert kayaları yarıp yetişen bir çiçek (Leontopodium alpinum).

Telgraf çiçeği : Bir çeneklilerden, boğumlu sarkık dallı, yaprakları etli, uçları sivri, bazı türlerinde yaprakların alt ve üst yüzü mor ve gümüşi yollu, beyaz, mavi veya pembe çiçekli bir süs bitkisi (Tradescantia).

Yayla çiçeği : Ölmez çiçek.

Yılan çiçeği : Bir tür kıvrımlı eğrelti otu.

Yıldız çiçeği : Birleşikgillerden çiçekleri katmerli, yıldız biçiminde ve türlü renkte bir süs bitkisi, dalya (II) (Dahlia).

Yoğurt çiçeği : Papatya.

Çiçekçi : Çiçek yetiştiren, satan veya yapma çiçek işiyle uğraşan kimse. Çiçek satılan yer.

Çiçekdağı : Kırşehir iline bağlı ilçelerden biri.

Çiçekleme : Çiçeklemek işi.

Çiçeklemek : Çiçek dikmek. Çiçekle donatmak.

Çiçeklendirmek : Çiçekli bir durumdaymış gibi görünmek. Çiçekli duruma getirmek.

Çiçeklenmek : Tazelenmek, gençleşmek. Gelişmeye başlamak. Çiçek açmak, çiçek vermek, çiçekli duruma gelmek.

Çiçekleşmek : Çiçek durumuna girmek, çiçek gibi olmak.

Çiçekli : Çiçeği veya çiçek resimleri olan.

Çiçekli bitkiler : Tohumlu bitkiler.

Çiçeklik : Çiçeğin üzerinde çanak, taç ve öteki organlarının bulunduğu parça. Eski evlerde süs eşyası konulan raflı duvar oyuğu. Çiçek saksılarını koymaya veya çiçek yetiştirmeye ayrılmış yer. Koparılmış çiçekleri koymaya yarar kap.

Çiçekseverlik : Çiçeksever olma durumu.

Çiçeksime : Çiçeksimek işi veya sonucu.

Çiçeksimek : Deride leke, sivilce, çiçek gibi döküntüler belirmek. Kristal durumunda bulunan bir bileşik, kristal suyunu yitirip beyazımsı bir toz durumunu almak. Çiçek gibi olmak, çiçeklenmek.

Çiçeksiz : Çiçeği olmayan.

Çiçeksiz bitkiler : Üreme organları gizli olan mantarlar, eğrelti otları vb. bitkiler sınıfı.

Bir çiçekle bahar olmaz : Çapkın kimseler için kullanılan bir söz. "küçük, güzel bir belirti ile doyurucu sonuca ulaşılmaz" anlamında kullanılan bir söz.

Gülü tarife ne hacet ne çiçektir biliriz : Birinin uygunsuz özellikleri sayılırken bunların öteden beri bilindiğini anlatmak için söylenen bir söz.

Her çiçek koklanmaz : "her güzelle ilişki kurmak doğru değildir" anlamında kullanılan bir söz.

Kökten çiçekli : Çiçekleri kök saptan veya kök yanından süren bitki çeşitleri.

Ne çiçektir biliriz : "ne denli yeteneksiz, niteliksiz olduğunu biliriz" anlamında kullanılan bir söz.

Bitkin : Gücü tükenmiş olan, çok yorgun, argın, aygın, dermansız.

Kokulu : Kokusu olan.

Renkli : Neşeli, canlı, ilgi çekici. Beyaz dışında başka rengi veya renkleri olan. Kendine özgü, ilginç, çarpıcı nitelikleri olan (kimse). Doğadaki renkleri olduğu gibi görüntüye aktarmayı gözeten film.

Bölüm : Bir okul veya üniversitenin herhangi bir bilim ve uzmanlık dalında eğitim sağlayan birimlerinden her biri, departman. Çağ, devir. Bölme işlemi sonunda elde edilen sayı. Bir kuruluşun yönetim birimlerinden her biri, departman, seksiyon. Canlıların bölümlenmesinde filumların bir araya gelmesiyle oluşan birlik. Bir bütünü oluşturan parçaların her biri, kısım.

Açan : Oynak kemiklerin arasındaki açıları genişletmeye yarayan kasların genel adı, büken karşıtı.

Bahçe : Sebze, meyve, çiçek veya ağaç yetiştirilen yer. Osmaniye iline bağlı ilçelerden biri.

Davranış : Davranma işi, tutum, davranım, muamele, hareket. Dıştan gözlemlenebilecek tepkilerin toplamı. Organizmanın uyaranlar karşısındaki tepkilerinin bütünü.

Kısım : Parçalara ayrılmış bir şeyin her bölümü, bölük, kesim. Kol. Bir cinsten veya meslekten olanların tümü.

Çiçekleşme : Çiçekleşmek işi veya durumu.

Çiçekli bezek : (Süsleme) Yaprak, çiçek, dal ve meyve öğelerinden yapılmış kabartma yapı süsü.

Çiçekli dişbudak : Odunu sıkı ve sert, kökkaplaması dalgalı olan değerli bir mobilya ağacı.

Çiçekli hasırsazı : Boyu 150 cm olabilen, yaprakları 3-9 mm eninde, az çok kıvrılmış durumda, uç bölümleri uzun ve sivri, göl, kanal, bataklık ve sığ sularda gelişen bir su bitkisi.

Çiçeklidağ : Ardahan şehrinde, Hanak ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir bölge.

Çiçeklidere : Osmaniye ili, Sumbas ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi.

Çiçeklidüz : Trabzon ili, Akçaabat ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yer.

Çiçeklihüyüğü : Yozgat şehri, Saraykent ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim bölgesi.

Çiçeklikeller : Çorum şehri, Sungurlu ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir yer.

Çiçekliyurt : Diyarbakır şehrinde, Pirinçlik nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi. Sivas şehrinde, Ortakent bucağına bağlı bir yerleşim yeri.

Diğer dillerde Çiçek anlamı nedir?

İngilizce'de Çiçek ne demek? : adj. floral

n. flower, blossom, smallpox

Fransızca'da Çiçek : fleur [la]

Almanca'da Çiçek : n. Blatter: Blattern, Blume, Blüte

Rusça'da Çiçek : n. цветок (M), цвет (M), оспа (F)

adj. цветочный