Çiçeksiz bitkiler nedir, Çiçeksiz bitkiler ne demek

Çiçeksiz bitkiler; bir bitki bilimi terimidir.

  • Üreme organları gizli olan mantarlar, eğrelti otları vb. bitkiler sınıfı

Orta Öğretim alanındaki anlamı:

[Bakınız: sporlu bitkiler]

Çiçeksiz bitkiler hakkında bilgiler

[Bakınız: açık tohumlular]

Çiçeksiz bitkiler kısaca anlamı, tanımı:

Çiçeksiz : Çiçeği olmayan.

Çiçek : İrinli kabarcıklar dökerek yüzde izler bırakan ateşli, ağır ve bulaşıcı bir hastalık. Bir bitkinin, üreme organlarını taşıyan çoğu güzel kokulu, renkli bölümü. Süblimleşme veya çiçeksime yoluyla elde edilen toz. Davranışları hafif, toplum kurallarına uymayan kimse. Çiçek açan kır veya bahçe bitkisi.

Bitki : Bulunduğu yere kök vb. organlarıyla tutunan, çoğunlukla fotosentez sonucu yaşam için gerekli bileşenleri oluşturan, birçoğu spor veya tohum aracılığıyla döl vererek çoğalan bir veya çok yıllık, otsu, odunsu canlıların genel adı, nebat.

Üreme : Üremek işi. Canlıların cinsel hücrelerinin birleşmesinden ortaya çıkan tohumla veya doğrudan doğruya oluşturdukları sporlarla çoğalmaları, tenasül.

Organ : Bir görevi, bir işi yerine getirmekle yükümlü kuruluş. Vücudun, belirli bir görev yapan ve sınırları kesin olarak belirlenmiş bölümü, uzuv.

Mantarlar : Sap, yaprak, çiçek vb. organlar yerine dallı veya düz iplikler görünüşünde emeçlerden oluşan, klorofilsiz, çiçeksiz, ilkel canlılar.

 

Eğrelti : Eğrelti otu.

Sınıf : Belli ortak belirtileri olan tek tek nesneler öbeği. Öğrencilerin yıllık öğrenime göre ayrıldıkları bölümlerden her biri. Bir toplumda, aynı görevi yapan, aynı yararı sağlayan, aynı şartlarda yaşayan büyük insan grubu, klas. Çeşitli amaçlarla oluşmuş kümeler. Önemlerine, niteliklerine göre kişi veya nesnelerin yerleştirildiği kategorilerden her biri. Derslik. Takımlardan oluşan birlik, dalların alt bölümü.

Tohumlu : Tohumla üreyen. Tohumu olan.

Diğer dillerde Çiçeksiz bitkiler anlamı nedir?

İngilizce'de Çiçeksiz bitkiler ne demek? : non-flowering plants