Çifte aharlı kağıt nedir, Çifte aharlı kağıt ne demek

Çifte aharlı kağıt; Kitaplık alanında kullanılan bir sözcüktür.

Teknik terim anlamı:

Önce nişasta, sonra yumurta akıyle iki yüzü de aharlanmış kâğıt.

Çifte aharlı kağıt tanımı, anlamı

Aharlı kağıt : Eski hattatların kullandıkları renkli ve cilalı bir kâğıt türü. (Silinebilmesi nedeniyle genel olarak çalışma (meşk) için kullanılırdı.) a. bk. ahar meşk kâğıdı

Kağıt : Hamur durumuna getirilmiş türlü bitkisel maddelerden yapılan, yazı yazmaya, baskı yapmaya, bir şey sarmaya yarayan kuru, ince yaprak. Bu yapraktan yapılmış. Yazılı kâğıt yaprağı, pusula, tezkere. Yazılı sınav kâğıdı. İskambil kâğıdı. Belge ve doküman. Menkul kıymetler borsasında işlem gören tahvil, hisse senedi gibi mali değeri olan senet. Menkul kıymetler. 9. hlk. Kâğıt para. Yazı yazmak, baskı yapmak, bir şey ambalajlamak gibi amaçlarda kullanılabilen, hamur durumuna getirilmiş bitkisel liflerden yapılan kuru ve ince yaprak.

Ahar : Hattatların kâğıt cilalamak için kullandıkları nişasta ve yumurta akından yapılmış olan özel bir karışım.

Aharlı : Üzerine ahar sürülmüş olan.

Çift : Birbirini tamamlayan iki tekten oluşan (nesneler). Bir erkek ve bir dişiden oluşan iki eş. Toprağı sürmek için birlikte koşulan iki hayvan. Küçük maşa ya da cımbız.

 

Çifte : İkisi bir arada bulunan veya ikili. İki namlulu av tüfeği. Çift kürekli (sandal, kayık). At, eşek ve katırın arka ayaklarıyla vuruşu, tekme.

Yumurta akı : Yumurta sarısını saran az akışkan, albümince zengin, saydam madde.

Nişasta : Tahıl tanelerinden, mercimek, bezelye vb. bakla türleri veya patates gibi birtakım yumrulardan özel yöntemlerle çıkarılan una benzer bir madde.

Yumurta : Bir dişinin vücudunda oluşan, yumurtlama ve döllenmeden sonra aynı türden bir canlı oluşturan hücre. Er bezi. Çorap onarmakta kullanılan, yumurta biçiminde, genellikle tahta veya mermerden kalıp. Tavuk yumurtası. Kanatlı hayvanların çoğalmasını sağlayan kabuklu bir besin maddesi.

İki yüz : İki yüzlü.

Yumur : Verimsiz toprağı kiraya verenin, karşılığında aldığı tohum kadar ürün. Hayvanlarda, midenin bir parçası.

Sonra : Daha ileri bir zamanda, müteakiben, önce karşıtı. Arkadan gelen bölüm ya da zaman. Daha uzak ve ileri bir yerde. Yoksa, aksi hâlde. Makam, sıra, değer ve önemde arkada oluşu bildiren bir söz.

Önce : İlk olarak, başlangıçta, sonra karşıtı.

İki : Birden sonra gelen sayının adı. Birden bir artık. Bu sayıyı gösteren 2 ve II rakamlarının adı.

De : Türk alfabesinin beşinci harfinin adı, okunuşu.

Diğer dillerde Çiftçi kayıt sistemi anlamı nedir?

İngilizce'de Çiftçi kayıt sistemi ne demek ? : farmers registration system