Çimentocu nedir, Çimentocu ne demek

  • Çimento üreten veya satan kimse

Çimentocu kısaca anlamı, tanımı:

Çimento : Killi kalkerleri özel fırınlarda pişirip ezmekle elde edilen, çamuru çarçabuk katılaşıp sertleşen ve yapılarda harç malzemesi olarak kullanılan kül renginde veya beyaz toz.

Çimen : Kendiliğinden yetişmiş çim.

Çimentoculuk : Çimentocunun yaptığı iş.

Kimse : Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi.

Veya : Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olduğunda kullanılan bir söz. Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut.

Diğer dillerde Çimentocu anlamı nedir?

Fransızca'da Çimentocu : cimentier [le]