Çokyapımlı nedir, Çokyapımlı ne demek

Çokyapımlı; Fiziksel, Fizik, Kimya, Metalürji alanlarında kullanılan bir terimdir.

Fiziksel anlamı:

[Bakınız: çoktürel].

Metalürji'deki terim anlamı:

Çeşitli noktalarda, başka başka özellikler gösteren; bileşim ve tane büyüklüğü, çeşitlilik gösteren.

Çokyapımlı anlamı, tanımı

Çokyapımlı çekirdeklenme : Başka başka noktalarda, değişik hız ve yoğunlukta olan çekirdeklenme

Çokyapımlı çökelme : Başka başka noktalarda, değişik hız ve yoğunlukta olan çökelme.

Çokyapımlı yapı : Bileşim ve tane büyüklüğü, çeşitli noktalarda, değişiklikler gösteren yapı.

Tane büyüklüğü : Tanelerin, gözetleç altında ölçülebilen büyüklükleri.

Başka başka : Her biri değişik, farklı. Ek olarak, daha daha. Değişik biçimlerde.

Çeşitlilik : Çeşidi çok olma durumu, izge, yelpaze, tenevvü, spektrum.

Çoktürel : Tek evreli olmayan, özellikleri kesikli olarak değişen ortamlara ilişkin. Doğabilimsel yapı ya da kimyasal birleşim açısından tektürel ve düzgün olmayan. Birden çok evreden oluşan ve bu nedenle tekdüze özellikler göstermeyen dizgelerin genel niteliği.

Gösteren : Gösterilenle birleşerek göstergeyi oluşturan ses veya sesler bütünü.

Çeşitli : Çeşidi çok olan, türlü, mütenevvi.

Özellik : Bir şeyin benzerlerinden veya başka şeylerden ayrılmasını sağlayan nitelik, hususiyet, hasiyet, hassa, mahsusluk, spesiyalite.

 

Bileşim : Bileşme işi. İki veya daha çok öge bir araya gelerek yeni bir öge oluşturma, terkip. Bileşme sonucu oluşan cisim. Bir maddenin hangi kimyasal türlerden oluştuğunu belirleyen verilerin tamamı.

Göster : Gösteriş eyleminin yapılması için kılıçoyunu öğretmenince verilen komut.

Noktal : Formülü C10H13BrN2O3, mol kütlesi 189 g, e.n. 178 °C olan, beyaz toz halde, bir çeşit uyuşturucu madde.

Nokta : Çok küçük boyutlarda işaret, benek. Orta nokta. Sınır, derece, radde. Konu, konu ile ilgili önemli bölüm. Bazı harflerin üzerine konulan ufak işaret. Cümlenin bittiğini anlatmak için sonuna konulan, küçük benek biçimindeki noktalama işareti (.). Yer. Nöbetçi, gözcü, bekçi. Hiçbir boyutu olmayan işaret. Nöbetçi bulunan yer.

Büyük : Boyutları, benzerlerinden daha fazla olan (somut nesne), makro, küçük karşıtı. Büyük abdest. Yetişkin, belli bir yaşa gelmiş. Önemli. Çok, ortalamayı aşan (soyut kavram). Makam, rütbe, derece bakımından daha üst olan kimse. Üstün niteliği olan. Niceliği çok olan.

Çeşit : Aynı türden olan şeylerin bazı özelliklerle ayrılan öbeklerinden her biri, tür, nev. Türlü. Canlıların bölümlenmesinde, bireylerden oluşan, türden daha küçük birlik.

 

Başka : Bilinenden ayrı, değişik, farklı, özge. Nitelik yönünden alışılmışın dışında bir üstünlüğü olan. "Ayrıca, üstelik, bir yana" anlamlarında -den başka biçiminde kullanılan bir söz.

Bile : Da, de, dahi. Birlikte. Üstelik.

Büyü : Tabiat kanunlarına aykırı sonuçlar elde etmek iddiasında olanların başvurdukları gizli işlem ve davranışlara verilen genel ad, afsun, efsun, sihir, füsun, bağı. Karşı durulamaz güçlü etki.

Tane : Herhangi bir sayıda olan şey, adet. Çekirdekli küçük meyve. Bazı bitkilerin tohumu.

Diğer dillerde Çokyapımlı anlamı nedir?

İngilizce'de Çokyapımlı ne demek ? : heterogeneous