Öğretmenler kurulu nedir, Öğretmenler kurulu ne demek

Öğretmenler kurulu; Eğitim alanında kullanılan bir terimdir.

Eğitim alanındaki anlamı:

Okulun asıl ve yetişmen (stajyer) bütün öğretmenlerinden oluşan, okulun amaçlarıyla ilgili her türlü çalışmaları yasa, tüzük, yönetmelik, öğretim programı ve emirler çerçevesinde planlayıp sonuçları değerlendiren kurul.

Öğretmenler kurulu tanımı, anlamı

Öğre : Eğitim

Öğret : Saç örgüsü.

Kuru : Suyu, nemi olmayan, yaş ve nemli karşıtı. Katıksız, yanında başka şey olmayan (yiyecek). Zayıf, çelimsiz, arık, sıska, kaknem. Canlılığını yitirmiş (bitki). Daha sonra kullanılmak için kurutulmuş, taze ve yeşil karşıtı. Heyecanı, tadı olmayan, tekdüze. Kuru fasulye. Salgısı olmayan. Etkisi ve sonucu olmayan. Döşenmemiş, çıplak. Yağış almayan veya üzerinde bitki olmayan. Akıcı olmayan, duygudan yoksun.

Kurul : Bir işi yapmak, yönetmek veya bir kurum ve kuruluşu temsil etmek için görevlendirilmiş kişilerden oluşmuş topluluk, heyet, konsey, asamble.

Kurulu : Kurulmuş olan, yerleşmiş, oturmuş.

Öğretme : Öğretmek işi.

Öğretmen : Mesleği bilgi öğretmek olan kimse, hoca, muallim, muallime.

Öğretim programı : Bir okulu bitirmek veya bir alanda uzmanlaşmak için okunması gereken ders ve konuları kapsayan plan, ders programı, müfredat, müfredat programı.

 

Yönetmelik : Bir kuruluşun çalışma yöntemini belirleyen kuralların tümü. Bu kuralların yazılı olduğu belge, talimatname. Yasa ve tüzüklerin uygulanmasını sağlamak amacıyla hazırlanan, düzenleyici kuralların yazılı olduğu resmî belge.

Yetişmen : Bulunduğu iş dalındaki öğrenimini güçlendirmek amacıyla ücretsiz gönüllü olarak çalışan kişi.

Stajyer : Staj yapan kimse.

Yönetme : Yönetmek işi.

Emirler : Ankara ili, Gölbaşı belediyesi, merkez bucağına bağlı bir bölge. Ankara şehrinde, Haymana belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir yer. Balıkesir ili, Bigadiç ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim yeri. Bolu ili, Gökçesu nahiyesine bağlı bir bölge. Çorum şehri, Boğazkale belediyesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim bölgesi. Gaziantep şehri, Sakçagöz nahiyesine bağlı bir yer. İçel ilinde, Gülek bucağına bağlı bir bölge. İçel kenti, merkez ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir bölge. Kahramanmaraş kenti, Andırın ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir yer. Karabük ilinde, Eflâni belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi. Kastamonu ilinde, Cide ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir yer. Kastamonu ilinde, Kuzyaka nahiyesine bağlı bir bölge. Kastamonu ilinde, merkez ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi. Kütahya ili, Tavşanlı belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir bölge. Niğde kenti, Ulukışla ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir yer. Ordu ili, Gölköy belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi. Sakarya kenti, merkez belediyesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi. Sivas şehrinde, Direkli bucağına bağlı bir yerleşim yeri. Şanlıurfa şehrinde, Çamlıdere bucağına bağlı bir yerleşim yeri. Yozgat ilinde, Eymir nahiyesine bağlı bir yer.

 

Öğretim : Belli bir amaca göre gereken bilgileri verme işi, tedris, tedrisat, talim. Öğrenmeyi kolaylaştıracak etkinlikleri düzenleme, gereçleri sağlama ve kılavuzluk etme işi.

Yetişme : Yetişmek işi.

Program : İzlence. Bilgisayara bir işlemi yaptırmak için yazılan komutlar dizisi. Radyo ve televizyonda sunulan, haber, müzik, eğlence gibi kendi başına bir bütün oluşturan yayınlardan her biri. Yapılacak bir işin bölümlerini, bölümlerin sırasını ve zamanını gösteren tasarı, yetişek. Okullarda, haftanın belli günlerinde, belli saatlerde verilecek dersleri gösteren çizelge. Siyasi partinin, toplumsal örgütün veya hükûmetin açıkladığı ana ilkelerin tümü. Tören, gösteri, gezi vb.nin öngörülen ayrıntılarını gösteren basılı kâğıt.

Çalışma : Çalışmak işi, emek, say. Bilimsel ve sanatsal amaçlı ürün. Bünyesindeki suyun azalması veya çoğalması sonucu ağacın biçim ve boyutlarının değişmesi. Bir yapı elemanının yük altında biçim değiştirmesi, az veya çok zorlanması.

Çerçeve : Resim, yazı, ayna vb.ni süslemek veya bir yere asılabilecek duruma getirmek için bunlara geçirilen kenarlık. Beden eğitiminde asılma ve tırmanmalar için kullanılan araç. Bir konunun, bir düşünce alanının sınırları veya bu sınırlar içindeki alan. Kapı, pencere ile bunların cam veya tablalarının yerleştirilmiş olduğu kenarlık.

Diğer dillerde Öğretmenler kurulu anlamı nedir?

İngilizce'de Öğretmenler kurulu ne demek ? : teachers' council