Ödemek nedir, Ödemek ne demek

 • Bir alışveriş ilişkisinde, borcu alacaklıya vermek, tediye etmek
 • Bir işin, bir görevin karşılığını vermek.
 • Bir alışverişte alınan şeyin karşılığını alacaklıya vermek.
 • Bedelini vererek bir zararı karşılamak, tazmin etmek.
 • Bir iş, bir kuruluş harcanan, yatırılan parayı çıkartmak, itfa etmek.
 • Bir şey karşısında fedakârlık etmek, bir şey elde etmek için özveride bulunmak.

"Ödemek" ile ilgili cümleler

 • "Emekliye ayrıldıktan sonra keresteciliğe başladı ama eline geçen, alın terini ödemiyordu." - E. C. Güney
 • "Bu fabrika sermayesini beş yılda ödedi."
 • "Borç varsa benimkidir, onu ödemek ve teşekkür etmek lazım." - R. H. Karay

Ödemek anlamı, tanımı:

Ödegeç : Belli bir miktara kadar yapılacak ödemelerde imza ve şifre gerektirmeden kartla ödeme yapma işlemi.

Ödeme : Ödemek işi, tediye.

Ödem : Dokularda genellikle yüzde, ellerde, ayaklarda ve bazı iç organlarda aşırı miktarda sıvı birikmesi.

Adamak kolay ödemek zordur : "söz vermek kolaydır ancak o sözü yerine getirmek zordur" anlamında kullanılan bir söz.

Can borcunu ödemek : Ölmek.

Kanıyla ödemek : Yaptığının cezasını hayatıyla ödemek.

Kefaretini ödemek : Cezasını çekmek.

Taksit ödemek : Belli zamanlarda ödeme şartlarına bağlanmış bir paranın bir bölümünü vermek.

 

Alışveriş : İlişki, münasebet. Satın alma ve satma işi, alım satım, iş, muamele, ahzüita, aksata, pazar.

İlişki : İki şey arasında karşılıklı ilgi, bağ, münasebet, temas. Bağlantı, temas.

Alacaklı : Birinden alacağı olan (kimse), borçlu ve verecekli karşıtı.

Vermek : Ayırmak, harcamak. Satmak. Herhangi bir duruma yol açmak. Doğurmak. Hepsini herhangi bir duruma sokmak. Kök veya gövdeleri sonuna -ı (-i, -u, -ü) zarf-fiil eki almış fiillere gelerek tezlik bildiren birleşik fiiller oluşturur. Kızı, kadını biriyle evlendirmek. Herhangi bir şey ortaya çıkarmak, oluşturmak. Bir şey üzerinde etki yapmak, biçimini değiştirmek. Dayamak. Döndürmek, çevirmek, yöneltmek. Üzerinde, elinde veya yakınında olan bir şeyi birisine eriştirmek, iletmek. Bırakmak veya bağışlamak. Kazandırmak, katmak. Düşünce veya bilgi anlatan şeyleri başkalarına iletmek, bildirmek. Ödemek. Tespit etmek. Ondan bilmek, atfetmek. Cinsel yönden kendisini kullandırmak. Sahip olmasını sağlamak. Yaymak. Bitki ve ağaç, ürün üretmek.

Tediye : Gerçekleşen bir alacağı para ile ödeme. Para vb. bir şey verme, ödeme.

Bedel : Değer, fiyat, kıymet. Bir ücret karşılığında çalışan kimse. Eşit, denk. Başkasının adına ve onun parası ile hacca giden kimse. Askerlik yapmamak veya yapılacak süreyi kısaltmak isteyenlerin devlete ödedikleri para. Bir şeyin yerini tutabilen karşılık.

Zarar : Bir şeyin, bir olayın yol açtığı çıkar kaybı veya olumsuz, kötü sonuç, dokunca, ziyan, mazarrat.

Bir : Herhangi bir varlığı belirsiz olarak gösteren (sayı). Sayıların ilki. Eş, aynı, bir boyda. Ancak, yalnız. Değer, önem bakımlarından birbirinden farksız, birbirine eşit, birbirine benzer. Bir kez. Beraber. Bu sayıyı gösteren 1 ve I rakamlarının adı. Sadece. Aynı, benzer. Bu sayı kadar olan. Tek. Ortaklaşa olan, birleşik, müşterek.

 

Ödemek ile ilgili Cümleler

 • Bunun ödemek için biraz fazla olduğunu düşünmüyor musun?
 • Ödemek zorumda olduğum bir sürü faturam var.
 • Ödemek zorunda mıyız?
 • Sana geri ödemek için bir yol bulacağım.
 • Ödemek istedim.
 • Ali ödünç aldığı parayı geri ödemek istiyor.
 • Ali borcunu ödemek istiyor.
 • Ödemek için yeterli paramız olmadığı için o siparişi iptal etmek zorunda kaldık.
 • Faturayı ödemek zorundayım.
 • Ali borçlarını ödemek istiyor.
 • Ali zarar ziyan için para ödemek zorunda kaldı.

Diğer dillerde Ödemek anlamı nedir?

İngilizce'de Ödemek ne demek? : v. pay, settle, indemnify, repay, pay for, pay out, acquit, ante, ante up, atone for, clear, come across with, defray, disburse, discharge, domiciliate, fee, foot, fork out, fork over, fork up, give, pay in, quit, recoup, redeem, satisfy, shell out

Fransızca'da Ödemek : payer, régler, acquitter, compter, dédommager, faire face à une dépense, verser

Almanca'da Ödemek : v. abdienen, abführen, abladen, auszahlen, berappen, bestreiten, bezahlen, entrichten, erlegen, ersetzen, glatt machen, vergüten, zahlen

Rusça'da Ödemek : v. платить, уплачивать, оплачивать, выплачивать, погашать, компенсировать, возмещать, окупать, отвечать, расплачиваться, поплатиться, искупать, заплатить, оплатить, выплатить, погасить, возместить, окупить, ответить, расплатиться, искупить