Öl nedir, Öl ne demek

Yerel Türkçe'deki anlamı:

Toprağın nemi, tav.

Islaklık (toprak için): Toprağın hiç ölü kalmamış.

Öyle, bk. ölü.

Teknik terim anlamı:

Yaşlık, nem, rutubet, toprak tavı.

[Bakınız: ol].

Öl kısaca anlamı, tanımı

Islaklık : Islak olma durumu

Rutubet : Nem.

Yaşlık : Yaş olma durumu, ıslaklık.

Toprak : Yer kabuğunun, toz durumuna gelmiş türlü kütle kırıntılarıyla, çürümüş organik cisimlerden oluşan ve canlılara yaşama ortamı sağlayan yüzey bölümü. Memleketli. Kara. Yer kabuğunun bu bölümünden yapılmış. Arazi, tarla. Ülke.

Topra : Torba.

Kalma : Kalmak işi. Herhangi bir kimseden veya bir dönemden kalmış olan.

Islak : Suya batırılmış, üzerine su dökülmüş veya yağmurdan ıslanmış olan. Herhangi bir nedenle yaşarmış, sulanmış.

Yaşlı : Yaşı ilerlemiş, kocamış, ihtiyar kimse. Uzun yılları geride bırakmış. Yaşla dolmuş (göz). Yaşlanmış olan.

Tavı : Tavuk. Tava.

Öyle : Onun gibi olan, ona benzer. O yolda, o biçimde, o tarzda. İçinde "ne, nasıl" vb. sorular bulunan cümlelerin sonuna geldiğinde o cümlede anlatılan şeyin hoş karşılanmadığını veya ona şaşıldığını anlatan bir söz. (ö'yle) O denli, o kadar, o derece.

İçin : Amacıyla, maksadıyla. Düşüncesince, kendince, göre. Özgü, ayrılmış. Ant deyimleri yapan bir söz. Karşılığında, karşılık olarak. Oranla, göz önünde tutulursa. Uğruna, yoluna. -den dolayı, -den ötürü. Neden ve sonuç belirten bir söz. Hakkında. Süre belirten bir söz.

 

Tav : İşlenecek bir nesnede bulunması gereken ısının, nemin yeterli olması durumu. En uygun durum ve zaman. Hayvanlarda besili olma durumu. Hazır olma.

Ölü : Hayatı sona ermiş olan, artık yaşamıyor olan, morto, diri karşıtı. Çok durgun, hareketsiz. Etkileme gücü olmayan, canlılığı olmayan. Ölmüş insan, müteveffa, mevta. Hayvan leşi. Gücü az, zayıf.

Hiç : Olumsuz yargılı cümlelerde fiilin anlamını pekiştiren bir söz. Soru cümlelerinde belirsiz bir zamanı anlatan bir söz. Bir soruya açık bir cevap verilmek istenmediğinde cevap cümlesinin başına getirilen bir söz. Boş, değersiz, önemsiz olan şey veya kimse.

Nem : Havada bulunan su buharı. Hafif ıslaklık, rutubet.

Bk : Berkelyum elementinin simgesi.

Ol : O gösterme sıfatı. O gösterme zamiri.

Diğer dillerde Öküz kümesi anlamı nedir?

İngilizce'de Öküz kümesi ne demek ? : hyades