Ölçülülük nedir, Ölçülülük ne demek

  • Ölçülü, dengeli olma durumu, ılım, itidal

Ölçülülük tanımı, anlamı:

Ölçülü : Dar. Ölçüsü alınmış, ölçülmüş. Belirli bir ölçüde olan. Ilımlı. Dikkatli, düşünerek. Belli bir ölçüye göre düzenlenmiş olan (manzume, düzyazı), vezinli, mevzun.

Ölçü : Bu değerlendirmede kullanılan birim, ölçme birimi. Ölçüt. Belirlenmiş boyut. Bir şiirdeki dizelerin hece ve durak bakımından denk oluşu, vezin. Ölçme sonucu bulunan rakam. Bir ezginin eşit bölümlere ayrılışı. Bir niceliği, o nicelik için kabul edilmiş birimlerden birine göre oranlayarak değerlendirme, mizan. Aşırı olmama, ılımlı, uygun olma durumu. Değer, itibar.

Dengeli : Tutum ve davranışlarında uyum olan (kimse), istikrarlı, kararlı, stabil. Dengesi olan, muvazeneli, stabil. Kurallara uygun, sıkıntı yaratmayan.

Durum : Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon. Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri. Duruş biçimi, konum, tavır. Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl.

İtidal : Soğukkanlılık. Aşırı olmama durumu, ılımlılık, ölçülülük.

Diğer dillerde Ölçülülük anlamı nedir?

İngilizce'de Ölçülülük ne demek? : n. temperance, moderation, continence, demureness, sangfroid, temperateness

 

Fransızca'da Ölçülülük : tempérance [la], circonspection [la], discrétion [la], modération [la], retenue [la]

Almanca'da Ölçülülük : n. Frugalität, Gemessenheit

Rusça'da Ölçülülük : n. умеренность (F), обдуманность (F), сдержанность (F), воздержанность (F)