Ölçme nedir, Ölçme ne demek

  • Ölçmek işi

Eğitim alanındaki sözlük anlamı:

Bir ya da daha çok kişiye ilişkin bir değişken niteliğin niceliğini ya da derecesini saptama ve sayısal olarak belirtme işi.

Öğrencilerin belli bir alan ya da konudaki gelişme ve başarılarını uygun araçlar ve yöntemler uygulayarak sayısal sonuçlarla belirleme işi.

Veterinerlik alanındaki anlamları:

Hastada oluşan fiziksel değişimlerin niteliğini ve niceliğini anlamak için yapılmış olan bir muayene, mensurasyon.

Bilimsel terim anlamı:

Bir ölçme aracıyla nesneler ve özellikler arasında nitel ve nicel ayrımlar yapma.

İngilizce'de Ölçme ne demek? Ölçme ingilizcesi nedir?:

measurement, survey, mensuration

Fransızca'da Ölçme ne demek?:

mensuration, mesure des grandeurs

Ölçme hakkında bilgiler

Ölçme ya da ölçüm, bilinmeyen bir büyüklüğün aynı türden olan, ancak bilinen bir büyüklükle kıyaslanmasına denir. Diğer bir deyişle, bir uzunluğun, bir alanın, bir kapasitenin veya herhangi bir olgunun belirli bir birim cinsinden hesaplanmasıdır. Bunun için standart ölçü birimleri kullanılır. Sonucu belirtmek için sayısal değer ve birimden oluşan bir Dünyada bilim ve ticaret alanında en fazla kullanılan ölçüm sistemleri: İngiliz-Amerikan ölçüm sistemi (imperial system) ve Metrik ölçüm böylece yayılmış olarak renk ölçümü olmaktadır.

 

Metrik sistem uzunluk-ağırlık ve zaman ölçüm birimlerine bağlı olarak "mks" ya da "cgs" olarak da adlandırılır.

Örneğin Türkiye'de, metrik sistem kullanılır. Uzunluğun ölçülmesi için metre, zamanın ölçülmesi için saniye ve dakika kullanılır.

Ölçüm esnasında ölçüm hataları oluşabilmektedir.Bu nedenle ölçüm ile birlikte ölçüm hatası da belirtilebilir. Bu hata artı veya eksi yönde olabilir. Örneğin 2.53 metre artı eksi 0.1 metre gibi.

Ölçme ile ilgili Cümleler

  • Pürüzlülük, kavraması kolay ama ölçmesi zor bir kavramdır.
  • Biz senin kan basıncını ölçmek istiyoruz.
  • Bir hükümetin gayri safi mutluluk ölçme hakkında nasıl hareket edeceğini merak ediyorum.
  • Nabzını ölçmem gerekiyor.
  • Tansiyon ölçme aleti önemli bir tanı aracıdır.
  • Ateşini tekrar ölçmeliyim.
  • Birçok astronom çeşitli farklı teknikler kullanarak Hubble sabitini ölçmek için çok çalışıyor.
  • Ölçmek bizim işimizin odası boştu o dışarıda sigara içiyordu.
  • Ölçme aletine bak.

Ölçme anlamı, tanımı:

Girişim ölçme : İki veya daha fazla dalga hareketini ölçme işi, interferometri.

Renk ölçme : Sıvı, dağıtıcı yüzey, canlı vb.nin renklilik derecesini ölçme, kolorimetri.

 

Ölçmek : En, boy, hacim, süre gibi nicelikleri kendi cinslerinden seçilmiş bir birimle karşılaştırıp kaç birim geldiklerini belirtmek. Aşırı olmamasına dikkat etmek, kontrol etmek.

Canı cana ölçmek : Başkasına yapılacak şeyi kendisine yapılacak gibi düşünmek.

Kıratını ölçmek : Değerini biçmek, kıymetini belirlemek.

Tansiyon ölçmek : Bir kimsenin özel bir aletle kan basıncını tespit etmek.

Bilinmeyen : Değeri belli olmayan, bilinmedik (nicelik), bilinmez, meçhul.

Büyük : Çok, ortalamayı aşan (soyut kavram). Makam, rütbe, derece bakımından daha üst olan kimse. Boyutları, benzerlerinden daha fazla olan (somut nesne), makro, küçük karşıtı. Önemli. Yetişkin, belli bir yaşa gelmiş. Üstün niteliği olan. Büyük abdest. Niceliği çok olan.

Aynı : Benzer. Eski durumunda kalmış, değişmemiş. Başkası değil, yine o. Aralarında ayrım olmayan.

Bilinen : Değeri belli olan (nicelik), bilindik, malum.

Büyüklük : Büyüklere yaraşır bağışlayıcı davranış. Depremde oluşan enerjinin düzeyini belirten ölçü. Büyük olma durumu. Ululuk.

Kıyas : Bir tutma, denk sayma. Tasım. Karşılaştırma, oranlama, mukayese. Örnekseme.

Deni : Alçak, kötü, kişiliksiz (kimse).

Ölçme pipeti : Belirli bir hacmi en yüksek kapasitesine kadar akıtmak için kalibre edilmiş bir pipet.

Ölçme süreci : Bir ölçme aracının ölçüm dizgesinden türeyen ve ölçüm konusuna uygulanmasına ilişkin işlemlerin tümü.

Ölçme ve değerlendirme görevlisi : Çocukların tanınması, uygun bir okula ya da işe yerleştirilmesi ve izlenmesi amacıyla çocuklara testler uygulayan ve sonuçlarını değerlendiren, genellikle kılavuzluk ve araştırma merkezlerinde çalışan uzman.

Ölçme yüzeyi : Aydınlığın ölçüldüğü ya da belirlendiği yüzey.

Ölçmen : genel uygulayım: Herhangi bir ölçmenlik dalında öğrenim gören ya da çalışan kimse.

Ölçmengüveler : Yeri karışlayarak yürüyen tırtılları, türlü tarım ve orman bitkisinde gelişen, türlü renkte, ince vücutlu, geniş kanatlı, ufakça kelebekler familyası.

Ölçmenlik : genel uygulayım: Yol, köprü, yapı, gemi ve uçak yapımıyla maden, su ve elektrik işleri gibi bayındırlık ve zanaatla ilgili uygulayımın birini konu edinen iş.

Diğer dillerde Ölçme anlamı nedir?

İngilizce'de Ölçme ne demek? : adj. measuring, mensural

n. measurement, measuring, survey, surveying, gauging, mensuration, metage

Almanca'da Ölçme : n. Abmessung, Ausmessung, Messung, Vermessung

Rusça'da Ölçme : n. измерение (N), обмер (M)