Ön sözleşme nedir, Ön sözleşme ne demek

Ön sözleşme; bir hukuk terimidir.

  • Gelecekteki bir sözleşmenin gerçekleştirilmesi amacıyla geçici olarak yapılmış olan sözleşme, akit vaadi

Hukuki terim anlamı:

ön akid.

Ön sözleşme tanımı, anlamı:

Sözleşme : Hukuki sonuç doğurmak amacıyla iki veya daha çok kişinin, kuruluşun karşılıklı ve birbirine uygun irade beyanlarıyla gerçekleşen işlem, bağıt, akit, mukavele, kontrat. Bu işlemi gösteren belge, mukavelename. Sözleşmek işi.

Gelecek : Daha gelmemiş, yaşanacak zaman, istikbal, ati. Zaman bakımından ileride olması, gerçekleşmesi beklenen, müstakbel.

Gerçek : Yapay olmayan. Gerçeklik. Doğadaki gibi olan, doğayı olduğu gibi yansıtan. Yalan olmayan, doğru olan şey, hakikat. Düşünülen, tasarımlanan, imgelenen şeylere karşıt olarak var olan. Yalan olmayan. Doğruluk. Aslına uygun nitelikler taşıyan, sahici. Bir durum, bir nesne veya bir nitelik olarak var olan, varlığı inkâr edilemeyen, olgu durumunda olan, özbeöz, hakiki, reel. Temel, başlıca, asıl.

Geçici : Yaya, yoldan veya karşıdan karşıya geçen kimse, yolcu. Bulaşan, bulaşıcı. Çok sürmeyen. Kısa ve belli bir süre için olan, muvakkat, palyatif, kalıcı karşıtı.

Akit : Sözleşme. Nikâh.

Diğer dillerde Ön sözleşme anlamı nedir?

Almanca'da Ön sözleşme : n. Punktation