Önemli nedir, Önemli ne demek

Önemli; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır.

 • Önemi olan, mühim, ehemmiyetli
 • Politik, ekonomik, psikolojik ve askerî açıdan önemi olan, stratejik.

"Önemli" ile ilgili cümleler

 • "Benim için ne kadar önemli olduğunu tahmin edebilirsiniz." - T. Buğra

Bilgisayar Terimi olarak kelime anlamı:

[Bakınız: kritik]

Hukuki terim anlamı:

mühim. ~ neden: mühim sebeb.

Önemli isminin anlamı, Önemli ne demek:

Erkek ismi olarak; Önemi olan, değerli.

İngilizce'de Önemli ne demek? Önemli ingilizcesi nedir?:

important, significant

Önemli tanımı, anlamı:

Önemlice : Önemli sayılabilecek kadar. Ciddi.

Mühim : Önemli.

Ehemmiyetli : Önemli.

Politik : Siyasal. Belli bi hedefe ulaşabilmek için uzlaşmayı, iyi geçinmeyi amaçlayan.

Ekonomik : Ekonomi ile ilgili olan, iktisadi. Kolay kullanılabilen. En az çabayla en çok verim alınan, kazançlı. Az masraflı, hesaplı, iktisadi.

Psikolojik : Ruh bilimsel. Ruhsal.

Asker : Topluluk düzenine saygısı olan, disiplinli. Er. Yurdunu iyi koruyan, kahraman özelliği taşıyan. Orduda görev yapan erden generale kadar herkes. Askerlik görevi veya ödevi.

Stratejik : İzlemsel. Önemli.

Önemli neden : Yabancı bir sanığın, yargıcın çağrısına uyacağında ya da cezanın yerine getirilmesi için geleceğinde ve kaçmasında kuşku uyandıracak nedenlerden her biri.

 

Önemli sonuç : Önsoruşturma ya da ilk soruşturma sonunda, elde edilen ve savcının asliye ya da ağır ceza yargılıklarında açacağı davaya dayanak olan kesin sonuç.

Önemlilik : Önemli olma durumu, ehemmiyetlilik. [Bakınız: anlamlılık]

Önemlilik düzeyi : H0 varsayımının doğru olduğu hâlde yanlışlıkla reddedilme olasılığı, tip I hata, alfa hata, p değeri.

Önemlilik testi : Tek, iki veya ikiden fazla grupta ortalama, ortanca veya oran gibi parametrelere ilişkin çeşitli kıyaslamalarda bulunan ve bir istatistikle parametre, parametreyle parametre veya parametreler arasındaki farkların anlamlı olup olmadığını sınayan parametrik veya parametrik olmayan testler, anlamlılık testi.

Önemli ile ilgili Cümleler

 • Önemli bir hasar olduğunu sanmıyorum.
 • Birlikte vakit geçirmek benim için önemli.
 • Yapılacak birçok önemli şeyimiz var.
 • Tom'un sağlığı önemli ölçüde düzeldi.
 • Önemli bir bilimsel keşif yaptı.
 • Önemli bir fark var.
 • Sanırım önemli değil.
 • Önemli bir duyurum var.
 • Önemli bir fark görmüyorum.
 • Babasının mezarını ziyaret etmek Mustafa için çok önemlidir.
 • Ali şirketin yalnızca isim olarak başkanıdır. Tüm önemli kararları oğlu alır.
 • Önemli bir haberim var.
 • Macaristan en önemli tren istasyonunu kapattı.
 • Önemli bir gelişmeye ihtiyacımız var.

Diğer dillerde Önemli anlamı nedir?

İngilizce'de Önemli ne demek? : adj. important, considerable, weighty, major, momentous, significant, of importance, of weight, worthy, big, big time, capital, cardinal, consequential, emphatic, emphatical, eventful, fateful, grand, grave, great, gut, healthy, heavy, high, historic

n. importance, consideration, value, weight, significance, accent, account, amount, consequence, emphasis, gravity, import, interest, magnitude, matter, moment, prominence, regard, significancy, stature, strength, stress, substantiality

 

Fransızca'da Önemli : important/e, considéré/e, de conséquence, de taille, essentiel/le, grand/e, grave, conséquent/e, large, notable, substantiel/le

Almanca'da Önemli : n. Große

adj. beachtlich, bedeutend, bedeutsam, bemerkenswert, beträchtlich, delikat, denkwürdig, dringlich, elementar, erheblich, führend, gehaltreich, gehaltvoll, hoch, integrierend, merklich, nachdrücklich, namhaft, relevant, stattlich, weltbewegend, wesentlich, wichtig

Rusça'da Önemli : adj. значительный, существенный, знаменательный, важный, веский, весомый, значимый, многозначительный, дорогой, капитальный, крупный

adv. важно