Önemsemek nedir, Önemsemek ne demek

  • Önemli saymak, önem vermek, mühimsemek, saymak

"Önemsemek" ile ilgili cümle örnekleri

  • "On yıl önce bunları çok önemserdim." - A. Ağaoğlu

Önemsemek anlamı, tanımı:

Önemseme : Önemsemek işi.

Önemli : Politik, ekonomik, psikolojik ve askerî açıdan önemi olan, stratejik. Önemi olan, mühim, ehemmiyetli.

Saymak : Herhangi bir sıraya koymak, herhangi bir sırada yer aldığını kabul etmek. Bir şeyin kaç tane olduğunu anlamak için bunları birer birer elden veya gözden geçirmek, sayısını bulmak. Varsaymak, tutmak, farz etmek. Değeri, üstünlüğü, yaşlılığı, yararlılığı dolayısıyla bir kimseye değer vermek, hürmet etmek. Herhangi bir şey, yerine koymak veya herhangi bir şey gözüyle bakmak, addetmek. Arka arkaya söylemek, sıralamak. Ödemek, peşin vermek. Önemsemek. Gibi görmek, kabul etmek. Hesaba katmak, dikkate almak. Sayıları arka arkaya söylemek. Geçer tutmak.

Vermek : Ayırmak, harcamak. Hepsini herhangi bir duruma sokmak. Düşünce veya bilgi anlatan şeyleri başkalarına iletmek, bildirmek. Kızı, kadını biriyle evlendirmek. Dayamak. Kazandırmak, katmak. Ödemek. Ondan bilmek, atfetmek. Cinsel yönden kendisini kullandırmak. Bir şey üzerinde etki yapmak, biçimini değiştirmek. Satmak. Herhangi bir duruma yol açmak. Bitki ve ağaç, ürün üretmek. Döndürmek, çevirmek, yöneltmek. Sahip olmasını sağlamak. Üzerinde, elinde veya yakınında olan bir şeyi birisine eriştirmek, iletmek. Herhangi bir şey ortaya çıkarmak, oluşturmak. Bırakmak veya bağışlamak. Doğurmak. Yaymak. Tespit etmek. Kök veya gövdeleri sonuna -ı (-i, -u, -ü) zarf-fiil eki almış fiillere gelerek tezlik bildiren birleşik fiiller oluşturur.

 

Mühimsemek : Önemsemek.

Diğer dillerde Önemsemek anlamı nedir?

İngilizce'de Önemsemek ne demek? : n. have a high opinion of

v. attach importance to, pay attention to, care, mind, care about, make much of, heed, take heed of, notice

Fransızca'da Önemsemek : attribuer une importance à, attacher une importance à

Almanca'da Önemsemek : wichtig nehmen, wichtig finden

Rusça'da Önemsemek : v. важный: считать важным, значение: придавать значение