Önlük nedir, Önlük ne demek

Önlük; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır.

  • Herhangi bir iş genellikle de yemek yaparken giysi kirlenmesin diye giyilen, boyundan askılı ve bele bağlanan örtü
  • Laboratuvar, tezgâh ve benzerleri yerlerde çalışırken giysinin kirlenmemesi için giyilen, gömlek tarzında olup etek boyu uzun olan, genellikle beyaz renkte giysi.
  • Ortaöğretimin ilk beş yılında öğrencilerin giydiği bir örnek giysi.
  • Küçük çocuklara yemek yedirirken üstlerini korumak için boyunlarına bağlanan örtü.

Yerel Türkçe'deki anlamı:

Değirmene öğütülmeye götürülen tahıldan hemen kullanılmak için sırası gelmeden öğütülen azıcık un.

Ekmek pişirilen saca desteklik yapan üç ayaklı sacayak.

Hayvanların önünde, yem yemeleri için ayrılan yer.

Öncü.

Kötü kadın.

El havlusu.

Teknik terim anlamı:

Keçi derisinden yapılan çalışma önlüğü. (Yalvaç Isparta).

Yalnız üçetek üzerine giyilen önlük. (Celiptaş Yalvaç Isparta).

Siyah ya da kahverenginde yün kadın etekliği. (Gücüllü Yalvaç Isparta).

Ahırdaki hayvan yemliği. (Derekuşculu Görele Giresun).

Önlük anlamı, kısaca tanımı

Lastik önlük : Keçe yapılırken belden aşağı kısmı örtmek için kullanılan örtü. (Yalvaç Isparta)

Önlük bağı : Uçkur.

Önlüklü : Önlük giymiş olan.

 

Önlüklük : Önlük yapmaya elverişi (kumaş).

Laboratuvar : Ayrıştırma, birleştirme yoluyla bir sonuca ulaşmak veya teşhis koymak için çeşitli araçlar kullanılarak tıp, eczacılık, fizik, kimya gibi bilim dallarıyla ilgili araştırmaların, deneylerin yapıldığı özel donanımlı yer. Dil laboratuvarı.

Ortaöğretim : İlköğretim ile yükseköğretim kurumları arasında yer alan genel okulları, teknik ve meslek okullarını yönetmek görev ve sorumluluğunu yüklenmiş bulunan kuruluş. İlköğretimden sonra öğrenimini sürdürmek isteyen öğrencileri teknik ve meslek alanları da dâhil olmak üzere üniversiteye hazırlamak için planlanan öğretim dönemi, lise, orta tedrisat.

Kullanılmak : Kullanma işine konu olmak.

Kötü kadın : Orospu.

Kahverengi : Kavrulmuş kahvenin rengi. Bu renkte olan.

El havlusu : El ve yüzü yıkadıktan sonra kurulamak için kullanılan havlu, küçük havlu.

Kullanılma : Kullanılmak işi.

Bir örnek : Aynı biçimde olan.

Hayvanlar : (Animalia), Canlı varlıklardan bitkiden farklı olarak yer değiştirebilen, uyartılara cevap veren, besinlerini vücudu içinde sindirebilenleri içine alan bir âlemdir. Birgozeliier (Protozoa) ve çokgözeliler (Metazoa) olmak üzere 2 altâlemi vardır.

Destekli : Desteği olan. Desteklenmiş, destek konulmuş.

 

Kirlenme : Kirlenmek işi.

Değirmen : İçinde öğütme işi yapılmış olan yer. Kahve, buğday, nohut vb. taneleri öğüten araç veya alet.

Bağlanan : Akarsuların seviyesini yükseltmek, suları toplamak veya başka yöne çevirmek için yapılan bent.

Öğütülme : Öğütülmek işi.

Yem yem : Ağzını yaya yaya sözcükleri eze eze (konuşma için).

Sacayak : Sacayağı.

Diğer dillerde Önleyicili örtü anlamı nedir?

İngilizce'de Önleyicili örtü ne demek ? : inhibited coating