Önleme nedir, Önleme ne demek

  • Önlemek işi

"Önleme" ile ilgili cümle örnekleri

  • "Ahlak sadece kötülük etmekten çekinmek değildir, başkalarının edecekleri kötülükleri de önlemeye çalışmayı buyurur." - N. Ataç

Yerel Türkçe anlamı:

Tarlanın sürülen ve ekilen bölümüyle sürülecek ve ekilecek bölümü arasındaki çizgi.

Bilimsel terim anlamı:

[Bakınız: yavaşlatma]

Karşıdakinden gelebilecek karşı görüşü kestirerek gereken yanıtı önceden verme sanatı.

Osmanlıca Önleme ne demek? Önleme Osmanlıca'da ne anlama gelir?:

sual-i mukaddere cevap

Önleme anlamı, kısaca tanımı:

Önlem : Kötü veya yanlış bir şeyi önleyecek yol, tedbir.

Önlemek : Ortaya çıkan veya çıkacağı düşünülen bir tehlikeyi durdurmak, önüne geçmek. Bir şeyin olmasına veya yapılmasına engel olmak.

Önleme arancı : ictinâb da'vâsı.

Önleme bölgesi : Gecekondu yapımını önlemek amacıyla, konutsuz yurttaşlara verilmek üzere, kent yönetimince konut yapımına elverişli duruma getirilen kent topraklarının bulunduğu kent kesimi.

Önleme gitmek : Yapılmakta olan işten sürekli olarak çok para çekmek.

Önleme ile ilgili Cümleler

  • Şişliği önlemek için bileğine buz koymalısın.
  • Ali bir gülümsemeyi önlemeye çalıştı.
  • Onun nasıl yapılacağını arama, kendini nasıl önlemeyeceğini bul.
  • Kumanda panelinin uzun süreli kullanımdan kaçının. Göz yorgunluğunu önlemek için, oyunun her saati boyunca yaklaşık 15 dakikalık bir mola verin.
  • Önleme anahtardır.
  • Enflasyonun başka dönemini önlemek için bir önlem olarak, bizim hükümet faiz oranlarını yükseltti.
  • Ali Mary'yi önlemek istiyordu.
  • Milattan önce 508 yılında , Atina hükümdarı Kleistenes bir tiran görünümünü önlemek için sürgün kurdu.
 

Diğer dillerde Önleme anlamı nedir?

İngilizce'de Önleme ne demek? : n. prevention, interception, avoiding, arrest, circumvention, containment, frustration, hindrance, preclusion, suppression

Fransızca'da Önleme : répression [la], empêchement [le]

Almanca'da Önleme : n. Prävention, Verhütung, Vorbeugung

Rusça'da Önleme : n. предотвращение (N), предупреждение (N), перехват (M), отведение (N)