Örselenmek nedir, Örselenmek ne demek

  • Örseleme işine konu olmak

"Örselenmek" ile ilgili cümle

  • "Örselenir, zedelenir ne kadar kollasan / Bu büyülü nakışlar bir tutam toz olacak" - B. Necatigil

Örselenmek anlamı, tanımı:

Örselenme : Örselenmek işi. Travma.

Örseleme : Örselemek işi.

Konu : Konuşmada, yazıda, eserde ele alınan düşünce, olay veya durum, mevzu, süje. Üzerinde konuşulan şey, bahis.

Olmak : Gerçekleşmek veya yapılmak. Herhangi bir durumda bulunmak. Bir olayla karşılaşmak, başına kötü bir şey gelmek. Bulunmak. Uymak, tam gelmek. Bir şey, birinin mülkiyetine geçmek. Bir şeyi elde etmek, edinmek. Bir ad veya sıfatın belirttiği durumu almak. Hazırlanmak, hazır duruma gelmek. Ek fiilin geniş zamanı olan -dır (-dir) anlamında kullanılan bir söz. Yaklaşmak, gelip çatmak. Sıfat-fiil eki almış kelimelerle birlikte başlama, bitirme vb. bildiren fiilleri oluşturur. Meydana gelmek, varlık kazanmak, vuku bulmak. Geçmek, tamamlanmak. Sürdürmek, yürütmek. Bir durumdan başka bir duruma geçmek. Bir yerde doğmuş, yaşamış olmak. Yol açmak. Hastalığa yakalanmak, tutulmak. Uygun düşmek, yerinde görülmek. Sarhoş olmak. Bir görev, makam, san veya nitelik kazanmak. Yetişmek, olgunlaşmak. Bir kuruluşla, örgütle ilgili bulunmak, mensup olmak. Yitirmek, elinden kaçırmak.

Diğer dillerde Örselenmek anlamı nedir?

İngilizce'de Örselenmek ne demek? : 1. to be buffeted about, be knocked about, be handled roughly. 2. to be drained of strength.

Rusça'da Örselenmek : v. истрепаться, измяться