Ötümsüz nedir, Ötümsüz ne demek

Ötümsüz; bir dil bilgisi terimidir. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır.

  • Sert

Ötümsüz anlamı, kısaca tanımı:

Ötümsüz ünsüz : Sert ünsüz.

Ötümsüzleşme : Ötümsüzleşmek durumu.

Ötümsüzleşmek : Sert duruma gelmek.

Ötümsüzlük : Sert olma durumu.

Sert : Sarsıcı niteliği olan, çarpıcı, keskin, hafif karşıtı. Gönül kırıcı, katı, ters. Bağışlaması, hoşgörüsü olmayan. Ciğerlerden gelen havanın ağız boşluğundaki tam kapalı veya yarı kapalı engellere çarpmasıyla oluşan (ünsüz), titreşimsiz, süreksiz, ötümsüz, tonsuz, sedasız. Güçlü kuvvetli. Kolay dayanılmayan, zor katlanılan, etkili, yumuşak karşıtı. Çizilmesi, kırılması, buruşması, kesilmesi veya çiğnenmesi güç olan, pek, katı, yumuşak karşıtı. Esnekliği az olan, kolayca eğilip bükülmeyen. Gönül kırıcı, katı, ters bir biçimde. Titizlikle uygulanan, sıkı. Hırçın, öfkeli, hiddetli.

Ötümsüz veya üflek abanık : Söylenirken ses kirişlerinde titreşim yapmıyan abanık, ki ötedenberi "sert" dediğimizdir: p, ç, t, k gibi.. Başka dillerde bulunan ph,th, kh, gibi

Diğer dillerde Ötümsüz anlamı nedir?

İngilizce'de Ötümsüz ne demek? : phonetics unvoiced (consonant).

Almanca'da Ötümsüz : stimmlos

Rusça'da Ötümsüz : adj. глухой