Öteki nedir, Öteki ne demek

Öteki; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de zamir olarak kullanılır.

"Öteki" ile ilgili cümle örnekleri

  • "Bu iki perdelik bir oyun imiş, bitince ötekini oynayacaklarmış!" - M. Ş. Esendal

Bilgisayar Terimi olarak kelime anlamı:

[Bakınız: diğer]

Öteki hakkında bilgiler

Öteki veya Öteki Ben (Rusça: Двойник, Dvojnik), Fyodor Dostoyevski'nin 1846 yılında yayımlanan novellasıdır.

9. dereceden devlet memuru Jakov Petroviç Goladkin, bir sabah işyerindeki masasının karşısında, kendisiyle aynı adı taşıyan, kendisine tıpatıp benzeyen bir memurun oturduğunu görür. Bu onun ikizi, kendisinin öteki beni gibi bir şeydir. Bu ikisi arasında, sonunda Goladkin'i deliliğe kadar sürükleyecek gülünç bir mücadele başlar.

Goladkin, Dostoyevski'nin Ecinniler'de, Delikanlı'da, dolaylı da olsa Suç ve Ceza'nın Raskolnikov'unda da karşımıza çıkaracağı bir sorunsalın; kişilerin, özdeşliğini arayan, onu kurmaya çalışan yarılmış tiplerin ilk örneklerindendir. Dostoyevski bu romanda, Kafka'da da gördüğümüz, bireyin dünyasını içten dışa, bilinç açısından kurma tekniğinin de en yetkin örneklerinden birini sunar. Parçalanmış bilincin kurduğu dünya ise tuhaf olduğu kadar ürkütücü, anlamsız ve tehlikelidir.

 

Öteki ile ilgili Cümleler

  • Bu, ötekinden daha iyi.
  • Birinin çözümü, ötekinin çözümünü kanıtlayabilir.
  • Öteki takım bizi hafife aldı.
  • "Tom bizim takımda mı?" "Yok, o öteki takımda."
  • Ben öteki hayata inanıyorum.
  • Birine yarar ötekine zarar.
  • Meryem öteki kızlar gibi değil.
  • 1999 yılı mart ayında, Marcy ve Butler ilk gerçek öteki güneş sistemini tesbitini duyurdu bu sistemde tek bir yıldızın yörüngesinde dönen üç gezegenin kanıtını buldular. Yıldıza Upsilon Andromeda denilmektedir.

Öteki kısaca anlamı, tanımı:

Öteki beriki : Olur olmaz kimseler.

Öteki dünya : Ahiret.

Ötekisi : Ötede bulunan, diğeri, başkası.

Al birini vur ötekine : Hiçbiri işe yaramaz, hepsi bir ayarda.

Bir elini bırakıp ötekini öpmek : Aşırı saygı göstermek.

Diğeri : Ötekisi, başkası.

Öbürü : Öteki, öbür kişi veya şey, diğeri, öbürkü.

Benzer : Nitelik, görünüş ve yapı bakımından bir başkasına benzeyen veya ona eş olan, benzeri, müşabih, mümasil. Benzeşim. Bazı önemsiz veya tehlikeli sahnelerde asıl oyuncunun yerine çıkan, yapı ve yüz bakımından bu oyuncuyu andıran kimse, dublör.

Nesne : Öznenin dışında kalan her konu, obje. Geçişli fiili bütünleyen yalın veya belirtme durumunda bulunan tümleç. Belli bir ağırlığı ve hacmi, rengi olan her türlü cansız varlık, şey, obje.

Konum : Bir şehrin uzak ve yakın çevresiyle her türlü ilişkisini sağlayan ve şehrin gelişmesini etkileyen coğrafi şartlarının bütünü. Yeryüzünde bir noktanın, enlem ve boylamların yardımıyla bulunan yeri, konuş. Bir kimsenin veya bir şeyin bir yerdeki durumu veya duruş biçimi, pozisyon.

 

Bakım : Birinin beslenme, giyinme vb. gereksinimlerini üstlenme ve sağlama işi. Bakma işi. Bir şeyin iyi gelişmesi, iyi bir durumda kalması için verilen emek.

Uzak : Arada çok zaman bulunan. Ayrı, birbiriyle yakın ilgisi olmayan. Yakın olmayan yer. İhtimali az olan. Gidilmesi çok süren, çok ötelerde bulunan, ırak, yakın karşıtı. Eli, gücü veya hükmü yetişmez.

Dost : İyi geçinen, aralarında iyi ilişki bulunan. Sevilen, güvenilen, yakın arkadaş, gönüldaş, iyi anlaşılan kimse, düşman karşıtı. Sahibine sevgi gösteren hayvan. Bir şeye aşırı ilgi duyan, koruyan kimse. Erkek veya kadının evlilik dışı ilişki kurduğu kimse, zamazingo.

Öbür : Gereğinden çok yemek yiyen, doymak bilmeyen (kimse).

Diğer : Başka, özge, öteki, öbür.

Mevcut : Var olan, bulunan. Bir topluluğu oluşturan bireylerin tümü.

İçinde : Süresince, zarfında. ... ile dolu bir biçimde. Ortamında.

Öteki ben : Bir insanla bir hayvan ya da bir bitki arasındaki yaşam ve yazgı bağı, yazgı birliği inancı. (Öteki ben inancına totemciliğin özel bir biçimi gözüyle bakılmaktadır), a. bk. bireysel totemcilik.

Ötekikaltı alaşım : Ötektikaltı bileşimli alaşım.

Ötekileri : Ötede bulunanlar, diğerleri, başkaları.

Ötekileşme : Ötekileşmek durumu.

Ötekileşmek : Dışlanmak.

Diğer dillerde Öteki anlamı nedir?

İngilizce'de Öteki ne demek? : adj. other, the other, the further, the farther, that, far, off, remaining

pron. other

Fransızca'da Öteki : autre

Almanca'da Öteki : andere, anderweitig, übrig, weiter

Rusça'da Öteki : adj. другой, остальной

pron. тот, та, то