Özüt nedir, Özüt ne demek

Özüt; bir kimya terimidir.

  • Bir maddenin herhangi bir yolla elde edilmiş olan özü, ekstre

Yerel Türkçe anlamı:

Zayıf, güçsüz.

Biyoloji'deki anlamı:

Herhangi bir organ ve dokunun mekanik olarak parçalanmasıyla (homojenizasyon) elde edilen yapı. Ekstrakt.

Kimya'daki anlamı:

1.Bitki dokularından, sıkma, çözücü emdirme veya ıslak öğütme yoluyla elde edilmiş madde. 2.Soğan, sarımsak, haşhaş gibi bitkilerin özsularında sıvı kısım uzaklaştırılarak elde edilmiş kuru toz. 3.Karmaşık bir çözeltiyi, onunla karışmayan başka bir sıvı ile çalkalayıp sonra sıvıları ayırarak elde edilen saflaştırma işlemlerinde önemli olan daha az bileşenli yeni çözelti.

Su ürünleri alanındaki kelime anlamı:

Bir maddenin özünü çıkarma, özünü elde etme, ekstrakt.

Veterinerlik alanındaki anlamları:

Azotsuz öz madde.

Bilimsel terim anlamı:

Sıkıştırma, parçalama, çözme ve benzeri yöntemlerle bulunduğu ortamdan ayrılan sıvı özdek.

Özütleme süreçleri ile, filizlerinden özütlenmiş olan element.

metalbilim: Özel süreçlerle töz ayrıştırılmış öğe.

İngilizce'de Özüt ne demek? Özüt ingilizcesi nedir?:

extract, concentrate

Fransızca'da Özüt ne demek?:

esprit

Osmanlıca Özüt ne demek? Özüt Osmanlıca'da ne anlama gelir?:

 

hülâsa

Özüt anlamı, kısaca tanımı:

Madde : Boşlukta yer kaplayan, bir kütlesi olan her türlü varlık, özdek. Duyularla algılanabilen nesne. Para, mal vb. ile ilgili şey. Molekül. Sözlük ve ansiklopedilerde tanımlanan, anlatılan kelime, ad veya konulardan her biri. Bir cismi oluşturan öge, öz. Yasa, sözleşme, antlaşma vb. metinlerde, her biri başlı başına bir yargı getiren ve çoğu kez rakamla belirtilen bölüm. Kendi içinde bütünlüğü olan anlatım.

Ekstre : Hesap özeti. Öz. Özüt.

Özütleme : Bir çözücü içinde çözünen katı ya da sıvıdan bir maddenin çıkarılması. Ekstraksiyon. Bir karışım içindeki bileşenlerden istenen bir tanesini uygun bir çözücü içinde çözündürerek bulunduğu ortamdan ayırma işlemi. Bir karışımdaki ögelerden birini uygun bir sıvıda seçimli olarak çözüp diğerlerinden ayırma işlemi. Özel yöntem ve süreçlerle, elementleri filizlerinden ayrıştırıp çıkartma işlemi. (kimya) Özünü çıkarma, herhangi bir maddenin çeşitli yöntemlerle özünü elde etme, ekstraksiyon. metalbilim: Özel yöntem ve süreçlerle öğeleri tözlerinden ayrıştırıp çıkarma işlemi.

Özütleme süreci : Özütlenmeyi gerçekleştirmek için uygulanan süreç.

Özütok : 3. Bir erkek ismi olarak anlamı; Gönlü doymuş kimse.

Diğer dillerde Özüt anlamı nedir?

İngilizce'de Özüt ne demek? : n. extract

Fransızca'da Özüt : essence [la], extrait [le]

Almanca'da Özüt : Extrakt