Özbekçe Tercüme nedir, Özbekçe Tercüme ne demek

Çeviri; Gelişen dünyamızda kültürler arası bir arabuluculuk olarak tanımlanabilir. Bu nedenle çeviri Bilim, sanat, teknoloji alanında gelişmekte olan günümüzde tüm farklı olan gelişmelerin yakalanabilmesinin tek aracı haline gelmiştir.

Özbekçe Özbekistan’ın resmi dilidir. Birçok Türkolog’a göre Türkçenin lehçesi kabul edilir ve Özbek Türkçesi olarak da tanımlanır. Bu dil Eski Türk dillerinden Çağatay Türkçesinin devamı olarak da bilinmektedir. Türk yazı dillerinin Karluk denilen güneydoğu gurubunda yer alır. Özbekçeye en yakın dil Uygurcadır. Karakteristik açıdan diğer Türk lehçelerinden farklı özelliklere sahiptir.

Özbekçe çeviri sadece yazı tercümanlığından ibaret olmayıp dilin inceliklerinin yanında çeviri yapılacak dile de hâkim olan yetkili tercümanlar tarafından yapılması gerekmektedir. Özbekçe çeviri birçok ülke için gereklilik arz etmektedir. Özbekçe sadece Özbekistan’da değil Özbekistan dışına yayılmış olan Özbek Türkleri arasında; Kırgızistan, Kazakistan, Tacikistan, Afganistan, Türkmenistan Cumhuriyetlerinde de kullanılır. Söz konusu bazı Ülkelerin bazı bölgelerinde Kendi dillerinden fazla Özbekçe dili kullanılmaktadır.

Özbekçe tercüme

Çeviride önemli olan kelimelerin karşı dilin kavramlarını ifade etmesinden çok ne anlat istediğinin vurgulanmasıdır. Özbekçe tercüme, Tıbbi, Mühendislik, Hukuki, muhasebe, matbaa ve eğitim gibi alanlarda ihtiyacı karşılamaya yönelik hizmet sunar. Her iki dili akademik anlamda sahip yetkili kişiler tarafından yapılmaktadır.

 

Özbekçe dili Dört önemli lehçe gurubuna ayrılır

  • Kuzey Özbekçesi
  • Güney Özbekçesi
  • Oğuz Özbekçesi
  • Kyptschak Özbekçesi

Özbekçe çeviri dilin içerisindeki lehçe guruplarını çeviri dili ile harmanlayıp anlatılmak istenileni en ince ayrıntısına kadar yansıtabilmelidir.

Özbekçe yeminli tercüme

Özbekçe Yeminli Tercüme; yeminli tercüman tarafından Özbek diline çevrilerek imzalanmış ve mühürlenmiş tercümelerdir. Yeminli tercümanlık noterlerce yapılır. Noterler tarafından Özbekçe dilince üniversite düzeyinde diploması olan kişilere Yemin ettirilerek yeminli Tercüme yetkisi verirler. Bu konuda noter sadece kendisine bağlı olarak çalışan yeminli Tercümanın imzasını tasdik eder.

Bir evrakın yeminli Tercüme olması için şu şartları taşıması gerekir;

  • Belgenin noter yeminli tercüman tarafından tercüme edilmesi gerekir.
  • Yeminli tercümelerde tercümanın ıslak imzası, adı, soyadı, tarih, hedef ve kaynak dillerin belirtilmesi
  • Tercüme dilen evrakın çıktısının alınarak Tercüman tarafından imzalanıp kaşelenmesi gerekmektedir.
 

Bütün bu bilgiler ışığında Özbekistan ile Türkiye arasında ticaret, turizm ve kültürel işbirliğinin artmış olmasının; iki ülke dilleri arasındaki tercüme ihtiyacını da arttırdığını söylemek mümkün olmaktadır. Böylece her iki ülke arasında yapılan etkileşim faaliyetlerinin çok daha doğru ve güvenilir olması da mümkün olmaktadır.

Kaynak: https://www.tercumeofisi.com/ozbekce-tercume