Özdeyiş nedir, Özdeyiş ne demek

  • Bir düşünceyi, bir duyguyu, bir ilkeyi kısa ve kesin bir biçimde anlatan, genellikle kim tarafından söylendiği bilinen özlü söz, vecize, ülger, kelamıkibar, aforizm, aforizma, motto

"Özdeyiş" ile ilgili cümleler

  • "Kitabındaki her bölümün başına seçkin düşünürlerin ve sanatçıların konuşma sanatına ilişkin özdeyişlerini koymuş." - H. Taner

Tiyatro'daki terim anlamı:

Özlü söz.

Bilimsel terim anlamı:

Bir yapıtta, (özellikle tiyatroda) asıl konu olarak ele alınan olaylardan önce, geçmiş birtakım başka olguları anlatan ilk bölüm.

Bir düşünceyi, bir duyguyu, bir ilkeyi kısa ve kesin bir biçimde anlatan özlü söz. / Alnını ne kadar yüksek tutarsan yere o kadar sağlam basarsın. (Cenap Sahabettin) / Hasmın sitemin anlamamak hasma sitemdir. (Nefi) / Tekdir ile uslanmayanın hakkı kötektir. (Ziya Paşa) / Yükselmeyen düşer; ya terakki ya inhitat. (Tevfik Fikret) / Şuur devrinde şiir susar, şiir devrinde şuur seyirci kalır. (Ziya Gökalp)

İngilizce'de Özdeyiş ne demek? Özdeyiş ingilizcesi nedir?:

maxim

Fransızca'da Özdeyiş ne demek?:

prologue

Osmanlıca Özdeyiş ne demek? Özdeyiş Osmanlıca'da ne anlama gelir?:

vecize

Özdeyiş tanımı, anlamı:

Aforizm : Özdeyiş.

Düşünce : Niyet, tasarı. İlke, yönetici sav. Tasa, kaygı, sıkıntı. Dış dünyanın insan zihnine yansıması. Uzay ve zamanın ötesinde, öznenin dışında, kendiliğinden var olan, duyularla değil, yalnızca ruhen algılanabilen asıl gerçeklik, mütalaa, fikir, ide, idea.

 

Duygu : Duyularla algılama, his. Nesneleri veya olayları ahlaki ve estetik yönden değerlendirme yeteneği. Belirli nesne, olay veya bireylerin insanın iç dünyasında uyandırdığı izlenim. Önsezi. Kendine özgü bir ruhsal hareket ve hareketlilik.

İlke : Temel bilgi. Her türlü tartışmanın dışında sayılan öncül, mebde, umde, prensip. Öge, unsur. Temel düşünce, temel inanç, umde, prensip. Davranış kuralı.

Biçim : Biçme işi. Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form. Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format. Yakışık alan şekil, uygun şekil. Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu. Tarz. Herhangi bir şeyin benzeri. Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil. Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkâl.

Genel : Bir genelleme sonucunda elde edilen. Herkesin yararlanabileceği (yer, nesne). Yetkisi ve sorumluluğu çok olan. Bir şeye veya bir kimseye özgü olmayıp onun bütün benzerlerini içine alan, umumi. Ayrıntıları göz önüne alınmayarak bütünü bakımından ele alınan.

Taraf : Yöre, yer. Ön, arka, sağ, sol, üst, alt vb. yanların her biri. İstekleri, düşünceleri karşıt olan iki kişiden veya iki topluluktan her biri. Yön, yan, doğrultu. Bir kişinin soyundan gelenlerin hepsi. Bir şeyin belli bölümü, kısmı.

Bilinen : Değeri belli olan (nicelik), bilindik, malum.

 

Özdeyiş koşuğu : İçinde, yer yer özdeyişler bulunan koşuk.

Diğer dillerde Özdeyiş anlamı nedir?

İngilizce'de Özdeyiş ne demek? : n. maxim, adage, aphorism, saying, apophthegm, apothegm, byword, dicta, dictum, epigraph, gnome, morals, sentence

Fransızca'da Özdeyiş : aphorisme [le], sentence [la]

Almanca'da Özdeyiş : Maxime, Spruch

Rusça'da Özdeyiş : n. афоризм (M), изречение (N)