Özellik nedir, Özellik ne demek

 • Bir şeyin benzerlerinden veya başka şeylerden ayrılmasını sağlayan nitelik, hususiyet, hasiyet, hassa, mahsusluk, spesiyalite

"Özellik" ile ilgili cümleler

 • "Tek özelliği, yüzünün dayanılmaz çirkinliğiydi." - İ. O. Anar

Biyoloji'deki anlamı:

Bir canlıyı meydana getiren göz rengi, saç rengi ve benzeri gibi karakterlerin her biri.

Fiziksel Kimya alanındaki anlamı:

Bir özdeği belirleyen nitelik ve nicelikler.

Sosyoloji'deki anlamı:

Bir şeyi başka şeylerden ayrımlı ya da onlara benzer kılan ve onlarla ilişkilerinde ortaya çıkan yanlarının her biri.

Bilimsel terim anlamı:

Tam-durumlar kümesinden p/a türünden kaplamsal nesneler kümesine yapılmış olan bir izerge. || F gibi bir birli yüklemin içlemi x [Fx] özelliğidir. Anl.özelik. Örn. 'Mavidir' birli yükleminin içlemini oluşturan mavi olma özelliği,kısaca x[x mavidir],her tamduruma bu tamdurumda mavi olan tek tek nesnelerin kümesini bağlayan izergedir.

Bir olay, işlem ya da özdeğin, niteliğini belirleyen durum.

Kişiyi ya da başka herhangi bir tür birimini öbürlerinden ayırmaya yarayan sürekli ve dayanıklı niteliklerden herhangi biri.

Bir nesneyi ya da birimi ötekilerden ayırmaya yarayan sürecen ayrıtlardan her biri.

İngilizce'de Özellik ne demek? Özellik ingilizcesi nedir?:

 

characteristic, feature, property, trait

Fransızca'da Özellik ne demek?:

essentialité, spécialité, privilège

Özellik kısaca anlamı, tanımı:

Özellikle : Özel olarak, her şeyden önce, başta, hele, bilhassa, hassaten, hususuyla, bahusus, mahsus, mahsusen.

Benzer : Nitelik, görünüş ve yapı bakımından bir başkasına benzeyen veya ona eş olan, benzeri, müşabih, mümasil. Benzeşim. Bazı önemsiz veya tehlikeli sahnelerde asıl oyuncunun yerine çıkan, yapı ve yüz bakımından bu oyuncuyu andıran kimse, dublör.

Ayrılma : Ayrılmak işi. Bir biçmeden geçen beyaz ışığın türlü renklerde görünmesi.

Nitelik : Bir şeyin iyi veya kötü olma özelliği, kalite. Bir şeyin nasıl olduğunu belirten, onu başka şeylerden ayıran özellik, vasıf, keyfiyet. Bireyi, nesne veya yaşantının bir yönünü ötekilerden ayırt etmeye yarayan ve ölçülebilen özellik, keyfiyet.

Hususiyet : Özellik. İleri derecede tanışıklık, ahbaplık, yakınlık.

Hasiyet : Özellik, hassa. Yiyecek ve içeceğin yararı, etki.

Hassa : Hatay iline bağlı ilçelerden biri. Özellik.

Spesiyalite : Özellik.

Özellik yüklemi : Birli yüklem; içlemi bir özellik olan yüklem.

Özellikli : Bir türün, bir olayın karakteristik yönünü veren, spesifik.

Özellikli mallar : Bir alıcı için eşsiz veya farklı olduğu düşünülen mallar.

Özelliksiz : Kendine özgü özelliği bulunmayan. İlgili cümle: "“Yollar, hep o özelliksiz yollar.”" A. Ağaoğlu.

Özellik ile ilgili Cümleler

 • Özellikle aynı fikirde olmadığımızda, seni dinleyeceğim.
 • Özellikle bilmek istemediğin bir şey var mı?
 • Baldır kaslarındaki gece krampları özellikle acı vericidir.
 • Her gün bir öncekinden daha iyidir. Özellikle bugün.
 • Bunu özellikle senin için pişirdim.
 • Özellikle, ben bir üniversite okutmanıyım.
 • Ne düşündüğünü özellikle önemsemiyorum.
 • Boşanmalar, boşanan çiftlerin ortak arkadaşlarını zor durumda bırakabilir, özellikle de ayrılık sert ve tantanalı olmuşsa.
 • Özellikle aradığın bir şeyler var mı?
 • Japonya'nın birçok farklı özellikleri var.
 • Özellikle aç hissetmiyorum.
 • Özellikle bir şey arıyor musun?
 • Ali ve Mary özellikle yakın değil.
 • Özellikle aradığın bir şey var mı?
 

Diğer dillerde Özellik anlamı nedir?

İngilizce'de Özellik ne demek? : n. speciality, specialty, characteristic, particularity, peculiarity, property, feature, special feature, attribute, attribution, cachet, character, hall mark, hallmark, idiosyncrasy, particular, plate mark, point, quality, quiddity, singularity

Fransızca'da Özellik : propriété [la], particularité [la], attribut [le], faculté [la], qualité [la], spécialité [la], trait [le]

Almanca'da Özellik : n. Besonderheit, Eigenart, Eigenheit, Eigenschaft, Prägung, Qualität, Spezialität

Rusça'da Özellik : n. особенность (F), св`ойство (N), своеобразие (N), особенное (N)