Özerklik nedir, Özerklik ne demek

  • Bir topluluğun, bir kuruluşun ayrı bir yasaya bağlı olarak kendi kendini yönetme hakkı, muhtariyet, otonomi, otonomluk.
  • Bir kişinin, bir topluluğun kendi uyacağı yasayı kendisinin koyması, yad erklik karşıtı

"Özerklik" ile ilgili cümleler

  • "Bu bayrak, onun bir çeşit kendine güven ve özerklik bayrağıdır sanki." - H. Taner
  • "Bilimsel özerklik. Üniversite özerkliği."

Eğitim alanındaki sözlük anlamı:

Yönetim bakımından dış denetimden bağımsız olma.

Kişinin, kendi davranışlarını düzenleme ve bu davranışlara yön verme konusunda bir ölçüde bağımsız oluşu.

Felsefi anlamı:

Dıştan bir yetkenin koyduğu kurallara, eleştirmeden uyma yerine, kendi kendini yöneten tüzel ve töresel özgürlük.

Kendine özgü bir yasası olma. (Ör. Organik yaşamın, anorganik olan karşısındaki özerkliği.)

Kant'ta ahlak felsefesinin temel ilkesi; ahlak düzgülerinin salt us istencinden çıkarılması.

(Yun. autos = kendi; nomos = yasa) : (Genel olarak) Bir kişinin, bir topluluğun kendi uyacağı yasayı kendisinin koyması. Bu bağlamda:

Tarih'teki anlamı:

Özeksel bir gücün yönettiği geniş bir bütün içinde, bir kuruluşun ya da bir ülkenin belli koşullar altında kendi kendini yönetme hakkı.

İngilizce'de Özerklik ne demek? Özerklik ingilizcesi nedir?:

 

autonomy

Özerklik anlamı, kısaca tanımı:

Muhtariyet : Özerklik.

Özerk : Bir üst organa bağlı olmakla beraber ayrı bir yasayla kendini yönetme yetkisi olan (kuruluş, devlet vb.), muhtar, otonom.

Toplu : Vücutça dolgun. Hepsi bir arada bulunan, toplanmış. Topu olan. Topunu, tamamını, bütününü içine alan. Düzenlenmiş, dağınık olmayan. Bir arada, bütün, kombine.

Kuruluş : Kasılma. Bir sefer kuvvetini oluşturan birliklerin yapısı. Yapı, yapılış, bünye. Kurulma işi. Topluma hizmet, üretim, tüketim vb. amaç ve görevlerle kurulan her şey, tesis.

Yönetme : Yönetmek işi.

Otonomi : Özerklik.

Otonom : Özerk.

Kişi : Kadın veya erkeğe verilen genel ad, şahıs, zat, nefer. Eş, koca. Çekimli fiillerde ve zamirlerde konuşan, dinleyen, sözü edilen varlık, şahıs. Erkek. Oyun, roman, hikâye vb.nde yer alan kimse.

Koyma : Koymak işi.

Diğer dillerde Özerklik anlamı nedir?

İngilizce'de Özerklik ne demek? : n. autonomy, self government, self determination, autarchy, autarky, home rule

Fransızca'da Özerklik : autonomie [la]

Almanca'da Özerklik : n. Autonomie

Rusça'da Özerklik : n. автономия (F), самоуправление (N), самостоятельность (F)