Özveri nedir, Özveri ne demek

  • Bir amaç uğruna veya gerçekleştirilmesi istenen herhangi bir şey için kendi çıkarlarından vazgeçme, fedakârlık

"Özveri" ile ilgili cümleler

  • "Daha bilgili olmalı, daha çok özveride bulunmalı ve zekice davranmalıyız." - A. Ümit

Özveri isminin anlamı, Özveri ne demek:

Kız ismi olarak; Bir amaç veya kişi için kendi yararlarından vazgeçme, fedakârlık. Erkek ismi olarak; Bir amaç veya kişi için kendi yararlarından vazgeçme, fedakârlık.

Özveri anlamı, tanımı:

Özverili : Özveri ile davranan, özverisi olan, özveren, fedakâr.

Amaç : Bir kimseye veya bir kurula verilen özel amaçlı görev, misyon. Hedef. Ulaşmak istenilen sonuç, maksat. Gaye.

Gerçek : Düşünülen, tasarımlanan, imgelenen şeylere karşıt olarak var olan. Yalan olmayan, doğru olan şey, hakikat. Temel, başlıca, asıl. Doğadaki gibi olan, doğayı olduğu gibi yansıtan. Yalan olmayan. Bir durum, bir nesne veya bir nitelik olarak var olan, varlığı inkâr edilemeyen, olgu durumunda olan, özbeöz, hakiki, reel. Aslına uygun nitelikler taşıyan, sahici. Gerçeklik. Yapay olmayan. Doğruluk.

Vazgeçme : Vazgeçmek durumu.

Feda : Bir amaç uğrunda bir değer veya varlıktan vazgeçme, uğruna verme.

Özveri oranı : Enflasyonu yüzde bir aşağıya indirmek için o yılın reel gayrisafî yurtiçi hasılasından yüzde kaç özveride bulunulduğunu gösteren oran.

 

Özverisiz : Özveri ile davranmayan, özverisi olmayan.

Özveri ile ilgili Cümleler

  • O, genç olduğu için, hasta büyük annesine özveriyle hizmet etti.
  • Facebook sayesinde, sinsice izlemek artık birkaç özverili hayranın kalesi değildir ama yoğun ev kadını için bile oldukça uygun bir yüksek otomasyonlu görevdir.
  • Onun özverisi takdire değer.
  • Görev ve sorumluluklarını toplumda herkes özveriyle yerine getirmeli.
  • Fiziksel form zaman ve özveri gerektirir.

Diğer dillerde Özveri anlamı nedir?

İngilizce'de Özveri ne demek? : n. self denial, self sacrifice, sacrifice, self-abnegation, devotion, self-devotion, unselfishness

Fransızca'da Özveri : abnégation [la], sacrifice [le]

Almanca'da Özveri : n. Opferbereitschaft

Rusça'da Özveri : n. самоотверженность (F), самопожертвование (N)