Üçüncü nedir, Üçüncü ne demek

Üçüncü; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır.

 • Üç sayısının sıra sıfatı, sırada ikinciden sonra gelen

"Üçüncü" ile ilgili cümleler

 • "Gelir vergisinin üçüncü taksitini verdik." - B. Felek

Fransızca'da Üçüncü ne demek?:

trito

Üçüncü anlamı, tanımı:

Üçüncü ayak : Altılı ganyanda yer alan üçüncü koşu.

Üçüncü çağ : Yeryüzünün yaklaşık altmış milyon yıllık çağı, senozoik.

Üçüncü dünya ülkeleri : Hemen hepsi eski sömürgeler olan, ulusal bağımsızlıklarını kazanmış veya bu uğurda mücadele veren Asya, Afrika ve Latin Amerika ülkeleri.

Üçüncü kişi : Fiil çekiminde teklik ve çokluk üçüncü şahıs biçimi, gaip.

Üçüncünün olmazlığı : Birinin yalanladığı, ötekinin doğruladığı iki önermeden birinin doğru olması gerektiğini, üçüncü bir ihtimalin söz konusu olmayacağını anlatan yasa.

Üçüncül : Organik bir birleşiğin formülünde öbür üç karbon atomuna bağlı olan (karbon atomu), tersiyer. Bir hastalığın belirli iki devresinden sonra oluşan (belirtiler).

Üçüncülük : Üçüncü olma durumu.

Sıfat : Bir adı, nitelik, nicelik, yer, sıra vb. bakımından niteleyen, belirten kelime, ön ad. Yüz, kılık ve dış görünüş. Bir kimsenin görev, ödev, toplumsal veya hukuki bakımdan yeri ve özelliği.

 

İkinci : İki sayısının sıra sıfatı. Değer ve kalitece birinciden sonra gelen. Birinciden sonra gelen kimse veya nesne. Yeni, bir başka. Sırada önem bakımından birinciden sonra gelen.

Üçüncü ağırlık : 57 kiloda yapılan güreşler.

Üçüncü ayak duruşu : Bir ayağın ötekinin önüne konulması ve öne konulan ayağın topuğunun arkadaki ayağın orta noktasına değmesi.

Üçüncü çelgi : Üç savutta da gövdenin yukarı-dışarı kesimini (doğrultusunu) korumak, için uygulanan çelgi. (Namlu ucu yukarda, savut tutan el göğüsten az aşağıda ve dışta, tırnakları yere dönüktür. Kesici kılıçta, namlunun kesici yüzü dışa dönük olarak daha aşağıdan uygulanır.)

Üçüncü çeyrek : Dağılımın, çeyrek veya 7 yüzdeliğini gösteren değer, üst kartil.

Üçüncü derece atriyoventriküler kalp blokajı : Beyin iskemisi nedeniyle, sinüs düğümünden çıkan uyarıların karıncıklara hiç ulaşamaması durumu, Adam-Stokes hastalığı, total blokaj.

Üçüncü derece fiyat farklılaştırması : Tekel piyasasında üretim yapan firmanın piyasayı istem esneklikleri farklı alt piyasalara bölerek her bir piyasada farklı bir fiyattan satmasına dayanan fiyatlandırma stratejisi. krş. birinci derece fiyat farklılaştırması, ikinci derece fiyat farklılaştırması

Üçüncü derece yanık : Sıcaklığın yakıcı etkisi epidermisin tüm tabakalarında, bağ dokuda, kan damarlarında ve deri eklentilerde pıhtılaşma nekrozunun oluştuğu yanık. Nekrotik dokunun dökülmesi sonucu oluşan kayıp granülasyon dokusuyla doldurulur; kalıcı nedbeleşme eklentilerin kaybıyla sonuçlanır.

 

Üçüncü dereceden denklem :

Üçüncü dörtte birlik : Bir ölçekte deneklerin yüzde 75'inin üzerinde bulunduğu varsayılan nokta.

Üçüncü durumun olamazlığı ilkesi : Geleneksel mantığın üç temel ilkesinden biri: Buna göre, bir önerme ya doğrudur ya yanlıştır. Üçüncü bir durumun olanağı yoktur. Hem doğru hem yanlış, ya doğru ya yanlış olamaz.

Üçüncü ile ilgili Cümleler

 • Burak üçüncü kattan atlayarak kaçtı.
 • Onlar üçüncü kez denedi.
 • Üçüncü bir seçenek yok.
 • Üçüncü bir taraf olarak pozisyon almaya niyetliyim.
 • Ben üçüncü geldim.
 • Bu apartmanın sahibi üçüncü katta oturuyor.
 • Üçüncü bir alternatif istiyorum.
 • Ali bir üçüncü sınıf öğrencisi.
 • Üçüncü aşama öğretirim.
 • Üçüncü caddede rastlantı sonucu onunla karşılaştım.
 • Jale Tom'un üçüncü evlilikten en büyük çocuğu.
 • Üçüncü bir seçenek istiyorum.
 • Üçüncü bölümde bu sorunun üstesinden geleceğiz.
 • Maria Sharapova, Williams kardeşlerin ardından, üçüncü en başarılı aktif kadın tenis oyuncusudur.

Diğer dillerde Üçüncü anlamı nedir?

İngilizce'de Üçüncü ne demek? : n. third

Fransızca'da Üçüncü : tiers/tierce, troisième

Almanca'da Üçüncü : adj. dritte

Rusça'da Üçüncü : num. третий