Ülke nedir, Ülke ne demek

"Ülke" ile ilgili cümle

 • "Artık vatan toprağı, Rumeli'deki hudutlarından Anadolu'daki hudutlarına kadar yekpare bir ülke olmuştur." - Y. K. Beyatlı
 • "Vicdan hürriyetine riayet eden tek ülke Osmanlı İmparatorluğu idi." - F. R. Atay
 • "Sonsuzluk ülkesi."

Coğrafya'daki terim anlamı:

Bir devletin egemenliği altında bulunan bağımsız, uluslararası antlaşmalara dayalı sınırlarla çevrili, üzerinde dil, kültür ve ülkü bakımından birlik oluşturan bir ulusun yaşadığı toprakların tümü.

Zanaat Ticaret alanındaki sözlük anlamı:

Düven oku. (Gücünkaya *Aksaray -Niğde)

Ülke isminin anlamı, Ülke ne demek:

Kız ismi olarak; Bir devletin egemenliği altında bulunan toprakların tümü. Devlet.

Bilimsel terim anlamı:

Kara, deniz ve hava ile sınırlı olarak devletin egemenliği altında bulunan yer.

İngilizce'de Ülke ne demek? Ülke ingilizcesi nedir?:

land-country, territory

Fransızca'da Ülke ne demek?:

pays

Osmanlıca Ülke ne demek? Ülke Osmanlıca'da ne anlama gelir?:

memleket, arazî

Ülke kısaca anlamı, tanımı:

Memleket : Bir kimsenin doğup büyüdüğü yer, şehir, yurt. İklim ve üretim bakımından ele alınan bölge. Bir devletin egemenliği altında bulunan toprakların bütünü, ülke.

 

Ülke açmak : Bir ülkeyi savaşarak almak, fethetmek.

Ülkeler arası : İki veya daha çok ülke arasında oluşan, gerçekleşen.

Ülkeler coğrafyası : Yeryüzündeki değişik yerlerin olaylarıyla coğrafya arasındaki ilintiyi araştıran ve coğrafyanın en geniş kolunu oluşturan bilim dalı.

Başülke : Sömürge imparatorluklarında sömürgelere egemen olan ülke.

Eksen ülke : Bir topluluğu, bir paktı kurucu veya yönlendirici ülke.

Merkezi ülke : Yönetme, denetleme ve konumu bakımından merkezde bulunan ülke.

Sanayi ülkesi : Ekonomisinin ağırlığını sanayi ürünleri oluşturan ülke.

Bağlantısız ülkeler : Bağlantısızlık siyaseti izleyen ülkeler, bloksuz ülkeler.

Bloksuz ülkeler : Bağlantısız ülkeler.

Üçüncü dünya ülkeleri : Hemen hepsi eski sömürgeler olan, ulusal bağımsızlıklarını kazanmış veya bu uğurda mücadele veren Asya, Afrika ve Latin Amerika ülkeleri.

Ülker : Boğa takımyıldızı sınırları içinde bulunan, yedi parlak yıldız ve etrafındaki gaz katmanı ile güzel görünüm veren yıldız kümesi, Yedikızkardeş, Süreyya, Pervin.

Ülkesel : Ülkeye ilişkin.

Ülkesellik : Ülkeye ilişkin olma durumu.

Devlet : Toprak bütünlüğüne bağlı olarak siyasal bakımdan örgütlenmiş millet veya milletler topluluğunun oluşturduğu tüzel varlık. Bu tüzel varlığın yönetim organları. Mutluluk. Talih. Büyüklük, mevki.

Egemen : Sözünü geçiren, üstünlük kazanan. Yönetimini hiçbir kısıtlama veya denetime bağlı olmaksızın sürdüren, bağımlı olmayan, hükümran, hâkim.

Altın : Bu elementten yapılmış. Atom sayısı 79, atom ağırlığı 196,9 olan, 1064 °C'de eriyen, kolay işlenen, yüksek değerli, paslanmaz element, zer (simgesi Au). Üstün nitelikli, değerli. Altından yapılmış sikke.

 

Toprak : Memleketli. Kara. Arazi, tarla. Yer kabuğunun, toz durumuna gelmiş türlü kütle kırıntılarıyla, çürümüş organik cisimlerden oluşan ve canlılara yaşama ortamı sağlayan yüzey bölümü. Yer kabuğunun bu bölümünden yapılmış. Ülke.

Diyar : Bazı nitelik veya değerleri taşıyanların çok bulunduğu yer, yurt. Dünya. Ülke.

Plan : Çekim. Bir şehrin, bir yapının, bir makinenin çeşitli bölümlerini gösteren çizim. Bir işin, bir eserin gerçekleştirilmesi için uyulması tasarlanan düzen. Düşünce, niyet, maksat, tasavvur.

Düşün : Duyularla değil, zihinsel olarak tasarlanan, biçim verilen, canlandırılan nesne veya olay.

Ülke açmak : bir ülkeyi savaşarak almak, fethetmek.

Ülke dışında egemenlik ilkesi : Yabancı ülkelerde görevlendirilen siyasal işyarlara elçilik binalarındaki oturum ve işlemleri için kendi ülkelerinde imişçesine davranışta bulunabilmeleri erkinliğinin verilmesi ve böylece bir takım bağışıklıklardan yararlandırılmaları ilkesi.

Ülke yüzölçümü : Bir ülkenin km2 ya da mil2 birimiyle belirlenen alan genişliği.

Ülkece : Ülke çapında. İlgili cümle: "“Sonraki yılların ülkece ünlü bir heykelcisi, kantinde garsonluk yapardı.”" A. Boysan.

Ülkeler arası para çevrimi : Bir ülke parasının yabancı ülke paralarına çevrilebilirle özgürlüğü.

Ülkelerarası yarış : Başladığı ülke Birlik'ince, ilgili birliklerin izni ve işbirliğiyle ülkeler arası yollarda düzenlenen yarış.

Ülkem : 5. Bir kız ismi olarak anlamı; “Yurdum, vatanım” anlamında kullanılan bir ad..”

Ülken : 3. Bir erkek ismi olarak anlamı; “Senin yurdun, senin vatanın” anlamında kullanılan bir ad.”

Ülkenpınarı : Çorum şehri, Seydim bucağına bağlı bir yerleşim yeri.

Ülkenur : 5. Bir kız ismi olarak anlamı; Yurdu aydınlatan ışık.

Ülke ile ilgili Cümleler

 • Benim ülkemde Almanca öğrenmek zordur.
 • São Paulo ülkedeki en büyük yumurta üreticisi.
 • Ülke dünya yüzeyinin küçük bir bölümünü kaplar.
 • Ben bunu ülkemin iyiliği için yapıyorum.
 • Norveç veya Finlandiya gibi ülkelerde kışın çok kar vardır.
 • Ülke doğal kaynaklar açısından zengindir.
 • Yabancı ülkelerden gelen fikirlere ön yargılı gibi görünüyorsun.
 • Ülke bölünür ancak dağlar ve ırmaklar vardır.
 • Ülke, dış ticaret açığını telafi etmek için çok çabalıyor.
 • Ülke çok hızlı sanayileşti.
 • Konferansa birçok ülkeden temsilciler katıldı.
 • Ne harika bir ülke!
 • Ülke çapında bir oyun var ama çözemedim mi acaba?
 • Ülke, demokrosi yolundadır.

Diğer dillerde Ülke anlamı nedir?

İngilizce'de Ülke ne demek? : [Ulk (der) ] n. trick, joke, jest, prank, playful act

n. country, domain, territory, land, realm, clime, soil

Fransızca'da Ülke : pays [le], territoire [le], contrée [la], lieu [le]

Almanca'da Ülke : n. Heimat, Inland, Land, Territorium

Rusça'da Ülke : n. страна (F), край (M), территория (F)