Ürün nedir, Ürün ne demek

"Ürün" ile ilgili cümleler

 • "Cumhuriyet dönemi ressamlarının ürünleri sergilendi."

Yerel Türkçe anlamı:

Yazın biçilerek damlara doldurulup kışın hayvanlara yedirilen meşe yaprağı.

Sağmal hayvan.

Tarlada kurumuş ot.

Süt ve süt ürünlerine verilen genel ad.

Kelepir.

Az.

Yöntem.

Süt, yoğurt, ayran ve benzeri nesneler.

Çokluk.

Otlakta, dağda, yerinden koparılmadan kuruyup kalmış ot.

Sık orman.

Çürümüş ot, yaprak ve benzeri

İktisat alanındaki kelime anlamı:

Üretilen mal ve hizmetler.

Kimya'daki anlamı:

Bir kimyasal tepkime sonucu oluşan türler.

Tarım alanında kullanılan kelime anlamı:

bkz.değirği,devrişi

Veterinerlik alanındaki anlamları:

Bir veya daha fazla sayıdaki diğer maddelerden biyolojik, kimyasal veya fiziksel değişimlerin sonucu meydana gelen bir madde.

Genellikle satılan, süt, yumurta, yün gibi üretilen bazı şeyler.

Diğer sözlük anlamları:

Süt ve sütten çıkan maddeler.

Mahsul, kır otu.

Ürün isminin anlamı, Ürün ne demek:

Erkek ismi olarak; Doğadan elde edilen, üretilen yararlı şey. Yapıt, eser. Sık orman. Çokluk, bolluk. Kız ismi olarak; Doğadan elde edilen, üretilen yararlı şey. Yapıt, eser. Sık orman. Çokluk, bolluk.

 

Bilimsel terim anlamı:

Ortaya çıkarılan, elde olunan, üretilen mal.

Tepkime sonucu doğan özdek.

Bir oluşum, işlem ya da yapım sonucu elde edilen nesne.

[Bakınız: verim]

İngilizce'de Ürün ne demek? Ürün ingilizcesi nedir?:

product

Fransızca'da Ürün ne demek?:

produit, production

Osmanlıca Ürün ne demek? Ürün Osmanlıca'da ne anlama gelir?:

mahsûl, toplama

Gezilecek görülecek bir yer, şehir olarak tanımı:

Uşak ilinde, merkez belediyesi, merkez bucağına bağlı bir yer.

Ürün kısaca anlamı, tanımı:

Ürün yelpazesi : Üretilen maddelerin, değişik ve yaygın çok çeşitlilik durumu.

Organik ürün : Geliştirici veya olgunlaştırıcı bir kimyasal madde kullanılmadan doğal ortamda yetiştirilen ürün.

Yan ürün : Bir ana ürün elde edilirken ortaya çıkan başka ürün.

Su ürünleri : Denizlerde ve iç sularda bulunan bitkiler ve hayvanlar ile bunların yumurtaları.

Tekel ürünleri : Devlet tarafından üretimi yapılmış olan içki, sigara vb. maddeler.

Ürünlü : Ürünü olan.

Ürünsüz : Ürünü olmayan. Eseri olmadan, esersiz bir biçimde.

Ürünsüzlük : Ürünsüz olma durumu.

Yararlı : Yarar sağlayan, yararı olan, yarayışlı, faydalı, nafi, avantajlı.

Mahsul : Verim. Ürün. Ortaya çıkan, elde edilen şey.

Türlü : Çok çeşitli özellikleri olan, çeşit çeşit, muhtelif. Çeşitli sebzelerle pişirilen yemek.

Endüstri : Sanayi.

Madde : Para, mal vb. ile ilgili şey. Molekül. Duyularla algılanabilen nesne. Kendi içinde bütünlüğü olan anlatım. Bir cismi oluşturan öge, öz. Yasa, sözleşme, antlaşma vb. metinlerde, her biri başlı başına bir yargı getiren ve çoğu kez rakamla belirtilen bölüm. Sözlük ve ansiklopedilerde tanımlanan, anlatılan kelime, ad veya konulardan her biri. Boşlukta yer kaplayan, bir kütlesi olan her türlü varlık, özdek.

 

Eser : İz, işaret, im. Emek sonucu ortaya konan ürün, yapıt. Soyut kavramlarda belirti. Yayın, kitap, yapıt.

Tutum : Para veya herhangi bir şeyi dikkatli kullanma, idare, idareli tüketme, iktisat, tasarruf, ekonomi. Tutulan yol, tavır.

Ürün adı : Bir ticari yemin kullanılacağı hayvan çeşidini, sınıfını veya özel kullanılışını belirleyen adı.

Ürün araştırması : Yeni veya mevcut ürünün, tasarım, paketleme, kullanım ve tüketiciler tarafından benimsenmesine ilişkin yapılan araştırma süreci.

Ürün borsası : Ticarete konu olabilen herhangi bir malın alım ve satımının yapıldığı örgütlenmiş piyasa.

Ürün dönemleri kuramı : Bir malın üretimini, yeni ürün aşaması (başlangıç), olgun ürün aşaması (gelişmiş ürün) ve ölçünleştirilmiş ürün aşaması olmak üzere üçe ayıran ve Raymond Vernon tarafından geliştirilen kuram. krş. teknoloji açığı önsavı

Ürün dönüşüm eğrisi : Bağlantılı mal üreten bir işletmede, veri girdi düzeyi ile üretilebilecek mal bileşimlerinin geometrik yeri.

Ürün dönüşüm oranı : Bağlantılı mal üretiminde malların birinden bir birim daha fazla üretilebilmek için vazgeçilmesi gereken diğer mal miktarını gösteren, diğer bir deyişle ürün dönüşüm eğrisinin herhangi bir noktasındaki eğiminin eksiyle çarpımına eşit olan oran.

Ürün evi : Sürü sahiplerinin yazın yağ, peynir koyup, sakladıkları serin oda.

Ürün grubu : Bir firma tarafından üretilen birbiriyle ilişkili mallar kümesi. Tekelci rekabet piyasasında farklılaştırılmış yakın ikame malları ya da bu malları üreten firmalar topluluğu.

Ürün grubu fiyatlandırması : Firmanın ürün grubunda yer alan farklı ürünler için farklı fiyatlar belirlemesine dayanan fiyatlandırma yöntemi.

Ürün karması : Bir üretici veya firmanın satışa sunduğu malların tümü.

Ürün ile ilgili Cümleler

 • Tüm ürünlerinin çevre dostu olduğunu söylüyorlar.
 • Amonyak çoğunlukla temizlik ürünlerinde bulunur.
 • İkimiz de deniz ürünlerinden hoşlanırız.
 • Ürünler selden hasar gördü.
 • Eğilim her zaman daha az işçi kullanarak daha fazla ürün üretmektir.
 • Alışveriş listesinde tüm ürünleri kontrol ettiniz mi?
 • Ürün yanlış etiketlendirildi.
 • Ürünler fırtınadan kötü şekilde zarar gördü.
 • Süt ürünlerinden gerçekten nefret ediyorum.
 • Ürün yüksek bir fiyat etiketi taşımaktadır.
 • Ürün kutudan çıkarılmadı.
 • Tüm ürünlerinin çevre dostu olduğunu iddia ediyorlar.
 • Ürün kullanma kılavuzuna göre kullanılmalı.
 • Ürün sigortalıydı.

Diğer dillerde Ürün anlamı nedir?

İngilizce'de Ürün ne demek? : [Ürün] n. tumor, tumour [Brit.], wen, neoplasm, growth, excrescence, tuberosity, vegetation

n. child, crop, end product, fruit, graduate, growth, harvest, offspring, produce, product, progeny, result, turnoff, yield

Fransızca'da Ürün : production [la], produit [le], rapport [le], récolte [la]

Almanca'da Ürün : n. Ertrag, Erzeugnis, Gebilde, Produkt

Rusça'da Ürün : n. продукт (M), продукция (F), урожай (M), сбор (M), жатва (F), порождение (N)