Üreme sistemi nedir, Üreme sistemi ne demek

Üreme sistemi; Biyoloji, Veteriner, Zooloji alanlarında kullanılan bir terimdir.

Biyoloji'deki anlamı:

Organizmada üreme görevi ile bir araya gelmiş organlar topluluğu. Reprodüksiyon sistemi.

Veterinerlikte sözlük anlamı:

Üreme organlarının oluşturduğu sistem, reprodüktif sistem.

Zooloji'deki anlamı:

(Eş anlamlısı: üreme organı, karşılık: reprodüksiyon sistemi),Organizmada üreme görevi için bir araya gelmiş olan organlar topluluğu.

Üreme sistemi kısaca anlamı, tanımı

Sistem : Düzen. Bir sonuç elde etmeye yarayan yöntemler düzeni. Model, tip. Dizge. Bir aracı oluşturan düzen, düzenek, tertibat. Yol, yöntem

Ürem : Faiz, getiri.

Üreme : Üremek işi. Canlıların cinsel hücrelerinin birleşmesinden ortaya çıkan tohumla veya doğrudan doğruya oluşturdukları sporlarla çoğalmaları, tenasül.

Erkek üreme sistemi : Er bezleri, sparmatik kord, ek salgı bezleri, penis, sünnet derisi ve benzerleri organları içeren sistem.

Reprodüktif sistem : Üreme sistemi.

Üreme organları : Organizmada üreme görevi için birlikte oluşmuş organlar bütünü.

Reprodüksiyon : Çoğaltma.

Üreme organı : Üreme sistemini meydana getiren ovaryum, testis, uterus gibi organların her biri. Reprodüksiyon organı. [Bakınız: üreme sistemi].

Reprodüktif : Üremeyle ilgili olan. Doğurucu, yavru meydana getirici.

 

Eş anlamlı : Anlamları aynı veya birbirine çok yakın olan (kelimeler), anlamdaş, müradif, müteradif, sinonim.

Organizma : Canlı bir varlığı oluşturan organların bütünü, uzviyet. Herhangi bir canlı varlık.

Karşılık : Bir davranışın karşı tarafta uyandırdığı, gerektirdiği başka davranış, mukabele. Bir iş için ayrılmış para, ödenek, tahsisat. Bir şey alınırken karşı tarafa verilen başka şey, bedel. Cevap, yanıt. Bir dildeki bir sözü başka bir dilde aynı anlamda karşılayan söz.

Eş anlam : Sözler arasında anlam birliği olması durumu.

Bir ara : Kısa bir süre. Geçmiş bir zamanda.

Anlamlı : Anlamı olan, manalı. İçeriği olan. Gizli bir anlamı olan, düşündürücü, manidar.

Toplu : Topu olan. Topunu, tamamını, bütününü içine alan. Düzenlenmiş, dağınık olmayan. Hepsi bir arada bulunan, toplanmış. Bir arada, bütün, kombine. Vücutça dolgun.

Anlam : Bir kelimeden, bir sözden, bir davranış veya olgudan anlaşılan şey, bunların hatırlattığı düşünce veya nesne, mana, meal, fehva, deme, mazmun, medlul, valör. Bir önermenin, bir tasarının, bir düşüncenin veya eserin anlatmak istediği şey.

Karşı : Bir şeyin, bir yerin, bir kimsenin, esas tutulan yüzünün ilerisi. İçin, hakkında. Bulunan yere göre önde, ileride olan. Karşılık olarak, mukabil. -e doğru. Karşıt, zıt, muhalif. Yol, deniz, ırmak vb.nin öbür kıyısı veya yanı. Ön, kat, huzur. Yüzünü bir şeye doğru çevirerek.

Diğer dillerde Üreme sistemi anlamı nedir?

İngilizce'de Üreme sistemi ne demek ? : reproductive system, reproductive organ