Üretici nedir, Üretici ne demek

Üretici; bir ticaret terimidir.

"Üretici" ile ilgili cümle örnekleri

  • "Devlet, bitkisel ve hayvansal ürünlerin değerlendirilmesi ve gerçek değerlerinin üreticinin eline geçmesi için gereken tedbirleri alır." - Anayasa

Bilişim alanındaki terim anlamı:

Genel biçimde tanımlanmış bir işe ilişkin olarak önceden hazırlanmış bir çatıdan yararlanarak, kullanıcının belirlediği parametrelere göre, onun özel gereksemelerini karşılar nitelikte bir izlence üreten herhangi bir yordam.

İktisat alanındaki kelime anlamı:

Üretimi gerçekleştiren iktisadi karar birimi.

Bilimsel terim anlamı:

Bir özdeği yapan, yetiştiren, üreten, meydana getiren kişi.

İngilizce'de Üretici ne demek? Üretici ingilizcesi nedir?:

generator, producer

Üretici anlamı, kısaca tanımı:

Üretici alan : Maddi refahın yaratılması, dağılımı ve değişimi konularını kapsayan ekonomik etkinliklerin tümü.

Üretici olmayan alan : Sonucunda maddi ürünlerin değil, hizmetlerin doğduğu etkinlikleri kapsayan üretim alanı.

Üreticilik : Üreticinin işi. Üretici olma durumu.

Üretim : Belirli faaliyet ve işlemler sonucu yeni bir mal veya hizmet meydana getirme, istihsal, tüketim karşıtı.

 

Uğraş : Bir insanın yaptığı iş veya meslek, iş güç, meşguliyet. Bir güçlüğü yenmek için gösterilen sürekli çaba, mücadele. Bir kimsenin kendi isteğiyle seçerek ve zevk alarak yaptığı iş, iş güç, meşguliyet.

Kimse : Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi.

Yetiştirici : Üretici, müstahsil.

Müstahsil : Üretici.

Prodüktör : Üretici. Yapımcı.

Tüketici : Bitiren, mahveden. Mal ve hizmetlerden yararlanan, satın alıp kullanan, tüketen kimse, müstehlik, üretici karşıtı.

Üretici çekincesi : (Nitelik denetimi) Üreticinin, üretimin bir bölümünü örneklem tasarımına göre geri çevirme çekincesi.

Üretici dengesi : İki üretim faktörünün kullanıldığı varsayımı altında, bir üreticinin belirli bir dönemdeki maliyetle üreteceği en çok çıktıyı gösteren, diğer bir deyişle üreticinin eş maliyet doğrusu ile eş ürün eğrisinin birbirine teğet olduğu nokta. Açık ekonomide üreticilerin üreteceği dışalım ikamesi olan mal ile dışsatım malından üreteceği eniyi ve enuygun miktarın belirlendiği ve veri uluslararası fiyat doğrusunun ülkenin üretim olanakları eğrisine teğet olduğu nokta.

Üretici fiyat dizini : Hammadde ve aramallarından oluşturulan temsili bir mal sepetinde fiyatların, belirli bir temel döneme göre ne yönde ve ne oranda değiştiğini gösteren dizin.

Üretici fiyat endeksi : [Bakınız: üretici fiyat dizini]

Üretici fiyatı : Bir birim malın üretiminde kullanılan üretim faktörlerine yapılan ödemelerle hesaplanan fiyat, diğer bir deyişle bir birim mal karşılığı üreticinin eline geçen para miktarı.

Üretici fonksiyon :

Üretici güçler : Marksist yaklaşımda, üretim ilişkilerini belirleyen en önemli unsurları oluşturan; üretim sürecinin öznel ve nesnel etkenleri olan insan, üretim araçları, üretim örgütlenmesi, bilgi ve teknoloji gibi toplumun doğa üzerindeki değiştirici etkinliğinin araçları.

 

Üretici kredisi : Üretim amacıyla satın alınan girdilerin finansmanını sağlamaya yönelik, sözleşmeye dayalı bir kredi türü.

Üretici kuramı : Mal ve hizmet piyasalarında satıcı olarak yer alan ve birbirlerine benzeyen çok sayıdaki üreticiden gelişigüzel seçilmiş birinin davranışlarını ve bu davranışların gerisinde yatan nedenleri inceleyen kuram.

Üretici rantı : Üreticilerin bir malı satmaya razı oldukları fiyatla gerçekte sattıkları fiyat arasındaki pozitif farkların toplamı, diğer bir deyişle geometrik olarak piyasa sunum eğrisinin üzerinde piyasa fiyatının altında kalan alan. krş. tüketici rantı

Üretici ile ilgili Cümleler

  • São Paulo ülkedeki en büyük yumurta üreticisi.
  • Amerika Birleşik Devletleri dünyanın en büyük peynir üreticisidir.
  • Üretici yeni makineye 5 yıl garanti verdi.
  • Nijerya dünyanın en büyük manyok üreticisidir.
  • Volkswagen bir Alman araba üreticisidir.
  • Çin dünyanın en büyük kömür üretici ve tüketicisidir.
  • Otomobil üreticisi yarın spor arabaların yeni çizgisini açıklayacak.
  • Peugeot, Renault and Citroen Fransız otomobil üreticileridir.

Diğer dillerde Üretici anlamı nedir?

İngilizce'de Üretici ne demek? : adj. reproductive, generative

n. producer, manufacturer, breeder, grower

Fransızca'da Üretici : producteur/trice, reproducteur/trice

Almanca'da Üretici : n. Erzeuger

Rusça'da Üretici : n. производитель (M)

adj. производительный